fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Nezavisni Univerzitet Banja Luka – NUBL

Znanje je sve važniji resurs i zbog toga je kvalitetno obrazovanje prioritet modernog čoveka. Već 14 godina Nezavisni univerzitet Banjaluka unapređuje kvalitet visokog obrazovanja, u skladu sa novim trendovima u okruženju. Pod krovom Nezavisnog univerziteta Banjaluka nalazi se sedam fakulteta:

 • Ekonomski fakultet,
 • Fakultet za političke nauke,
 • Pedagoški fakultet,
 • Fakultet za informatiku,
 • Fakultet za ekologiju,
 • Fakultet lepih umetnostii
 • Fakultet za bezbednost i zaštitu.

Studenti mogu da odaberu jedan od 17 studijskih programa na kojima će njihovo školovanje trajati tri, četiri ili pet godina, zavisno od ciklusa na koji se upisuju i broja kredita koji su predviđeni za studijske programe.

Svi fakulteti izvode nastavu na prvom I drugom ciklusu studija, a od ove godine Ekonomski fakultet upisuje prvu generaciju studenata na doktorskim studijama (treci ciklus) iz oblasti Poslovne ekonomije. Na Nezavisnom univerzitetu nastavu izvodi 86 profesora koji su u svakom trenutku dostupni studentima za konsultacije da bi se postigli što bolji rezultati tokom studiranja.

EKONOMSKI FAKULTET

U okviru studijskog programa usvajaju se potrebna znanja i veštine, neophodne za sticanje izlaznog profila diplomirani ekonomista, a kroz uvođenje odgovarajućeg broja izbornih predmeta (posebno u četvrtoj godini studija), studije na ovom programu dobijaju određenu fleksibilnost iz koje proizilazi mogućnost određenih usmerenja: poslovna ekonomija, menadžment i marketing, turizam, finansije, bankarstvo i osiguranje, računovodstvo i revizija.

Svrha je stvaranje kompetentnih profila za tržište rada, profila za koje bi se relativno brzo našla odgovarajuća radna mesta (u organima državne i gradske uprave, bankama, računovodstvenim firmama, berzi, osiguravajućim kućama, ekonomskim institutima i sl.).

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.

Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa celoživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE

Primarni cilj studijskog programa Politikologije je da studenti steknu potrebna znanja, veštine, koncepcije, modele, strategije savremenog kreiranja, istraživanja političkih pojava, zatim planiranja, implementacije, praćenja, preispitivanja političkih fenomena u sadašnjosti i prošlosti, radi kvalitetnijeg rešavanja problema u budućnosti.

Program Politikologije za prve dve godine ili četiri semestra je isti za smerove spoljnja i unutrašnja politika, međunarodni odnosi i diplomatija i javne službe i administracija. Studenti se početkom treće godine opredjeljuju za jedno od tri navedena usmerenja.

Studijski program Menadžment u multimedijima zajedno sa studijskim programom Politikologija daju kvalitet visokog obrazovanja na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka.

Kvalitet studijskog programa Menadžment u multimedijima ostvaruje se spojem stručnih i opštih obrazovnih komponenti.

Po završetku studija Menadžment u multimedijima naši studenti su osposobljeni za kvalitetno razumevanje medijskih događaja, za rad u medijima, za rad i ovladavanje novinarskim žanrovima, komunikativnim strategijama i tehnikama medija, za formiranje odgovornog stava prema multimedijima u savremenom pluralističkom, multietničkom i multikulturnom društvu.

Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa celoživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

Kako se uslovi života brzo menjaju, a uticaj čoveka na ekosistem sve očitiji i intenzivniji, jasna je potreba za mladim kadrom koji je u stanju da se nosi sa svim izazovima i na savremen način prati i rešava ekološke probleme u praksi. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru državnih institucija na svim nivoima (angažovanih na uspostavljanju i sprovođenju funkcionalnosti ekosistema i sistema zaštite životne sredine), specijalizovanim javnim i privatnim agencijama, inspekcijama, specijalizovanim službama za kontrolu i nadzor, konsultantskim institucijama i dr.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.

P o l a z e ć i   od dobrih iskustava naprednih, društveno, ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja,

U v a ž a v a j u ć i   dostignute demokratske vrijednosti društveno – ekonomskih i posebno obrazovnih sistema u nacionalnom, evropskom i širem okruženju,

R a z u m e v a j u ć i   aktuelne procese globalizacije i internacionalizacije u svim segmentima društva,

S v e s n i   svakodnevnih promena i potrebe kreiranja novih pogleda o neophodnim znanjima za rešavanje sve složenijih društvenih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, ekoloških i drugih problema,

O p r e d e lj e n i   s m o   z a:

Naučno – nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u različitim multidisciplinarnim oblastima.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspešno rešavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja.

U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.

Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa celoživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

Pedagoški fakultet

Cilj studijskih programa Razredne nastave i Predškolskog vaspitanja je da osposobi studenta za rad sa decom koja pohađaju osnovno obrazovanje, odnosno osposobljavanje za rad sa decom u predškolskom uzrastu. Širina poznavanja rada sa decom daje obrazovanje visokog kvaliteta. Znanje studenata će biti dodatno povećano praktičnim radom tokom trajanja obrazovnog procesa na prvom ciklusu studija.

Po završetku studija profesori razredne nastave mogu se zaposliti u školama kao učitelji, u organima državne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama kao savetnici, medijskim kućama, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.

Po završetku studija diplomirani vaspitači predškolske dece mogu se zaposliti u predškolskim centrima, u organima državne uprave, medijskim kućama, vaspitno-obrazovnim ustanovama kao savetnici, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.

Po završetku studija Poslovne psihologije student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Dakle, završetkom  I ciklusa studija psihologije polaznici stiču temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i veštine koje ih osposobljavaju za uspešan nastavak studiranja psihologije i drugih sličnih studija.

Nakon završenog studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stepena. Mogu da provode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju, analiziraju, unapređuju rad i zadovoljstvo radnika, vrše profesionalnu orijentaciju i selekciju, motivišu i rukovode, unapređuju komunikološke interakcije, primenjuju veštine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga, prate napredovanje zaposlenih i sl.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.

P o l a z e ć i   od dobrih iskustava naprednih, društveno, ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja,

U v a ž a v a j u ć i   dostignute demokratske vrednosti društveno – ekonomskih i posebno obrazovnih sistema u nacionalnom, evropskom i širem okruženju,

R a z u m e v a j u ć i   aktuelne procese globalizacije i internacionalizacije u svim segmentima društva,

S v  e s n i   svakodnevnih promena i potrebe kreiranja novih pogleda o neophodnim znanjima za rešavanje sve složenijih društvenih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, ekoloških i drugih problema,

O p r e d e lj e n i   s m o   z a:

Naučno – nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u različitim multidisciplinarnim oblastima.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspešno rešavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja.

U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.

Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa celoživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

Fakultet za informatiku

Studijski programi Fakulteta informatike rezultirali su potrebom za vizuelizacijom sistema Republike Srpske za kompetentne učenike da se upoznaju s potrebom sistema ili potrebama sistema.

Svrha studijskih programa Poslovne informatike i Računarstva i informatike jesu osposobljavanje diplomiranih inženjera Poslovne informatike i Računarstva i informatike za tržišnu privredu gde znanje predstavlja najvažniji poslovni resurs.

Obrazovanje studenata na Fakultetu za informatiku obavlja se po najsavremenijim metodama, primenom Bolonjskih principa i standarda u sistemu ocenjivanja, organizovanju studija, izvođenju nastavnog plana i programa.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.

P o l a z e ć i   od dobrih iskustava naprednih, društveno, ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja,

U v a ž a v a j u ć i   dostignute demokratske vrednosti društveno – ekonomskih i posebno obrazovnih sistema u nacionalnom, evropskom i širem okruženju,

R a z u m v a j u ć i   aktuelne procese globalizacije i internacionalizacije u svim segmentima društva,

S v  e s n i   svakodnevnih promena i potrebe kreiranja novih pogleda o neophodnim znanjima za rešavanje sve složenijih društvenih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, ekoloških i drugih problema,

O p r e d e lj e n i   s m o   z a:

Naučno – nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u različitim multidisciplinarnim oblastima.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspešno rešavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja.

U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.

Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa celoživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

Fakultet za bezbednost i zaštitu

Fakultet za bezbednost i zaštitu, osnovan je 2006. godine, kao samostalna visokoškolaska ustanova. Ideja za osnivanje Fakuleta za bezbednost i zaštitu Banja Luka, rođena je prvenstveno kako bi se ostvarila potreba za obrazovanjem viskoškolskog stručnog kadra koji će uspešno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, te podizanju nivoa kvaliteta visokoškolske preduzetničke i druge edukacije.

Naša misija jeste razvijanje obrazovnog programa koji će svakog studenta motivisati da prepozna svoje mogućnosti i svoje sposobnosti usmeri u obrazovanje, ostvarujući pri tome svoje lične ambicije i delujući na korist celoj društvenoj zajednici. Isto tako, misija Fakulteta za bezbednost i zaštitu je da stvori odgovarajuće stručne uslove koji će omogućiti kvalitetno školovanje kadrova za poslove iz područja: bezbednost i zaštita, kriminalistika, civilna zaštita i zaštita od prirodnih i drugih nepogoda širih razmera, organizacije upravljanja materijalnim i ljudskim resursima

 

Svrha osnivanja Fakulteta za bezbednost i zaštitu je prenos i pružanje naučnog znanja kroz vlastita istraživanja, naučnu saradnju i edukaciju stručnjaka u područjima koje pokrivaju studijski programi koji čine sastavni deo ove ustanove i to: Bezbednost i kriminalistika, Privatna bezbednost i Civilna zaštita.

Fakultet za bezbednost i zaštitu smešten je u vlastitom objektu udaljenom 2 km od centra grada u ul. Pete kozarske brigade br. 18. (iza hotela „Cezar“ i salona namještaja „Lesnina“). Sam prostor, odnosno zgrada Fakulteta za bezbednost, pored modernog vanjskog vizuelnog identiteta ovoj visokoškolskoj ustanovi daje dodatnu vrednost, s moderno opremljenim:

 • amfiteatrima (4 amfiteatra kapaciteta oko 500 sedećih mesta),
 • prostorima za učenje,
 • informatičkim kabinetom,
 • kabinetima kriminalistike,
 • poligrafskim kabinetom,
 • prostorom za učenje i opuštanje,
 • studentskim klubom i
 • internet kafeom,
 • vlastitim parking prostorom.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.

Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa celoživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

Fakultet za bezbednost i zaštitu (FBZ) u Banjoj Luci je privatni fakultet. Osnovan je prema Zakonu o univerzitetu i Zakonu o izmenama i dopunama zakona o univerzitetu, a s ciljem da studentima pruži obrazovanje koje je ravnopravno obrazovanju te vrste u svetu.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.