fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Koji je naš cillj?

Centar za obrazovanje, edukaciju i stručno osposobljavanje ima za misiju pospešivanje razvoja obrazovanja, edukacije i stručnog usavršavanja u mnogim oblastima srednješkolskog, strukovnog i akademskog visokog obrazovanja, kao i neformalnog obrazovanja.

Osnovan je u cilju stvaranja organizovane i stručne baze ljudskih resursa, koji će biti sposobni da u procesu tranzicije i globalizacije, a i kasnije, prepoznaju svoj interes i interes društva.

Ono što mi želimo da postignemo jeste obrazovanje, edukacija, stručno osposobljavanje i obučavanje pojedinaca, zarad stvaranja kvalitetnih stručnih kadrova u zemlji i inostranstvu.

Takođe, naš cilj je i  naučno- istraživački rad, plasiranje, prezentovanje naučnih poduhvata, kao i učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, kongresima, tribinama i dr.

Radi ostvarivanja svih pomenutih ciljeva Centar za obrazovanje Jagodina :

1. organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare, tribine, radionice, predavanja, obuke, konferencije, kongrese i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti;

2. objavljuje knjige i druge publikacije vezano za obrazovni, proizvodni sektor,ugostiteljski, turistički, ekološki, trgovački i dr., u skladu sa zakonom;

3. sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, visokim školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave informisanjem i obrazovanjem građana u skladu sa ciljevima;

4. organizuje studijske posete relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu;

5. prikuplja i stavlja na raspolaganje u odgovarajućoj formi relevantnu literaturu i publikacije od interesa za korisnike usluga Centra.

6. sprovodi različite medijske i marketinške kampanje u skladu sa svojim
ciljevima;

7. organizuje redovna i periodična istraživanja pojava u društvu (ankete, panel uzorci i dr.), samostalno ili u saradnji sa specijalizovanim organizacijama;

8. samostalno se bavi naučno- istraživačkim radom;

9. radi na naučnim projektima;

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.