fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Poslovno tehnička škola – Bijeljina

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani – Brčko je obrazovna institucija osnovana u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, licencirana i akreditovana za obrazovanje lica starijih od 18 godina. Plan i program nastave je prilagođen potrebama i mogućnostima zaposlenih i lica koja ne mogu da izdvoje vreme za „sedenje u klupi“. Nastava se organizuje u za to prilagođenim kabinetima, putem interneta i intereaktivnim odnosom predavač-polaznik. Stručna praksa je obezbeđena u ustanovama i preduzećima osposobljenim za obavljanje praktične nastave, a na zahtev polaznika Škole, isti mogu i sami da dogovore obavljenje stručne prakse u drugim institucijama i preduzećima. „POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani – Brčko svojim polaznicima nudi sledeće obrazovne programe:

VANREDNO ŠKOLOVANJE Namenjeno je kandidatima koji su završili samo osnovnu školu, ili su započeli pa prekinuli školovanje u bilo kojoj drugoj školi, a to mogu dokazati svedočanstvima o završenom razredu.

PREKVALIFIKACIJA Namenjena je kandidatima koji su završili srednju školu istog stepena (III ili IV stepen), a kroz program prekvalifikacije žele da se prekvalifikuju u drugo zanimanje istog stepena.

DOKVALIFIKACIJA Namjenjena je kandidatima koji su završili III stepen srednje stručne spreme, te žele da se dokvalifikuju u zanimanja IV stepena srednje stručne spreme.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE „POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani, organizuje kurseve stručnog osposobljavanja i usavršavanja u procesima rada.

MEDICINSKA ŠKOLA

Medicinska škola je obrazovno – vaspitna institucija koja funkcioniše po standardima koji se koriste u svetu.

U školi su angažovani najbolji profesori i uspešni stručnjaci iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite koji će učenicima da prenesu znanja i iskustva. Opremljena je najsavremenijim sredstvima i pomagalima iz oblasti zdravstva.

U nastavi se koriste aktivne metode koje dovode do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dela, većoj koncentraciji i podsticanju kreativnosti u radu.

Medicinska škola obrazuje kadrove za rad u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za sledeće obrazovne profile IV stepena:

  • Medicinski tehničar
  • Fizioterapeutski tehničar
  • Labaratorijsko – sanitarni tehničar
  • Farmaceutski tehničar

Svim polaznicima koji uspešno završe kvalifikaciju ili prekvalifikaciju za neku od ponuđenih zanimanja dajemo mogućnost zapošljavanja u nekoj od zdravstvenih ustanova u Evropskoj uniji (Nemačka, Austrija, i sl…), pod uslovom da imaju uredan sertifikat o položenom nemačkom jeziku.

SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

Saobraćajna škola je stručna institucija za obrazovanje odraslih osoba. Obrazuje i osposobljava odrasle putem kvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije iz oblasti saobraćajne struke.

U školi su angažovani najbolji profesori i uspešni stručnjaci iz oblasti saobraćaja koji će učenicima da prenesu znanja i iskustva. Opremljena je najsavremenijim nastavnim sredstvima i pomagalima iz oblasti saobraćaja (modeli raskrsnica, delovi motora, strukture automobila…).

U nastavi se koriste aktivne metode da se u toku predavanja uključuju i polaznici kako bi doveli do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dela, većoj koncentraciji tokom predavanja a kasnije i u praktičnom delu.

U saobraćajnoj školi najviše se obrazuje vozača motornih vozila III stepena, koji prema EU standardima ispunjavaju uslove za sticanje svih licenci u drumskom saobraćaju. Saobraćajna škola obrazuje kadrove za rad u saobraćaju za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:

  • Vozač motornih vozila
  • Tehničar drumskog saobraćaja
  • Tehničar PTT saobraćaja
  • Rukovaoc građevinskim i pretovarnim mašinama

Mašinstvo i obrada metala

Mašinska škola je institucija za osposobljavanje odraslih osoba, kvalifikaciju i prekvalifikaciju iz oblasti mašinstva, za samostalan rad prema savremenim standardima, i zahtevima moderne industrije.

Angažovani su vrhunski profesori i uspešni stručnjaci iz oblasti mašinstva. Škola poseduje moderno opremljene kabinete za programiranje mašina i obradu metala, kabinet sa video-projektorom, grafoskopom i računarima, kao i kabinetom namenjenim za mašince III stepena, svim potrebnim savremenim spravama i sredstvima.

Mašinska škola obrazuje kadrove za rad u saobraćaju za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:

  • Mašinski tehničar
  • Automehaničar
  • Bravar
  • Varilac
  • Instalater
  • Limar
  • Metalobrusač
  • Monter
  • Obrađivač metala rezanjem

Poljoprivreda i prerada hrane

Poljoprivredna škola je obrazovna institucija koja ima za cilj da polaznici steknu znanje i veštinu u organizaciji rada u savremenoj biljnoj proizvodnji, primeni modernih i savremenih sredstava za rad, kao i sticanje znanja i veština u organizaciji rada u različitim granama stočarstva.

U školi, za teoretsku nastavu su angažovani vrhunski profesori, kao i uspešni stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, koji teoretski i praktično prenose znanje na polaznike, kako bi bili što adekvatnije osposobljeni za profile za koje se školuju, kvalifikuju ili prekvalifikuju.

Poljoprivredna škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Poljoprivredni tehničar
  • Veterinarski tehničar
  • Pekar
  • Mesar

Ekonomija, pravo i trgovina

Ekonomsko-pravna i trgovačka škola je obrazovna institucija koja omogućava polaznicima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ekonomsko-pravne i trgovačke oblasti.

Škola je angažovala adekvatne vrhunske profesore i stručnjake iz ove oblasti, kako bi polaznicima na što jednostavniji a ujedno i najkvalitetniji način predstavila ovu oblast, i napravili sponu između teoretskog i praktičnog dela, radi što lakšeg shvatanja i pamćenja podataka.

Škola je adekvatno opremljena kabinetom za ekonomsko-pravnu i trgovačku oblast sa svim savremenim sredstvima, kako našim tako i svetskim pravilnicima i zakonima.

Ekonomsko-pravna i trgovačka škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Ekonomski tehničar
  • Poslovno – pravni tehničar
  • Trgovac

Elektrotehnika

Elektrotehnička škola je stručna škola koja polaznicima omogućava znanje iz sektora elektrotehnike koji se koriste u svetu.

U školi su angažovani vrhunski profesori i uspešni stručnjaci iz elektrotehnike koji će polaznicima da prenesu znanja i iskustva. Poseduje opremljene kabinete najsavremenijim sredstvima i pomagalima iz oblasti elektrotehnike.

U nastavi se koriste aktivne metode u kojima se pored predavača uključuju i polaznici  kako bi dovelo do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dela, većoj koncentraciji i podsticanju kreativnosti u radu. Škola omogućava kvalifikaciju i prekvalifikaciju odraslih.

Elektrotehnička škola obrazuje i osposobljava odrasle za rad u elektrotehnici za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:

  • Tehničar elektroenergetike
  • Tehničar računarstva
  • Električar
  • Autoelektričar

Šumarstvo i obrada drveta

Srednja šumarska škola je obrazovna institucija koja je zadužena za osposobljavanje polaznika iz oblasti šumarstva i obrade drveta. Nudi mogućnost polaznicima kvalifikacije i prekvalifikacije za niz zanimljivih profila koje nudi šumarska škola.

Za predavanje teoretske i praktične nastave angažovani su najbolji profesori i stručnjaci iz oblasti šumarstva. Najveća pažnja se posvećuje praktičnoj nastavi kako bi polaznici koji će raditi u oblasti šumarstva, teoretski dio nastave znao preneti na praktični dio, te da po završetku škole mogu obavljati ono zanimanje za koje su se školovali, kvalifikovali ili prekvalifikovali.

Šumarska škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba za III i IV stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Šumarski tehničar
  • Tehničar za obradu drveta
  • Šumar
  • Stolar

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

Geologija, rudarstvo i metalurgija

 

Rudarsko – metalurška škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i osposobljavanjem polaznika iz rudarsko-metaluruške oblasti.

U školi je obezbeđen kvalitetan profesionalni kadar i uspešni stručnjaci iz oblasti rudarsko-metaluruške oblasti koji će polaznicima da prenesu znanje i iskustvo na najkvalitetniji način. Zahvaljujući visokom nivou teoretskih, eksperimentalnih i praktičnih veština i znanja koje stiču tokom šolovanja, polaznici su osposobljeni za rad u kreativnim poslovima iz rudarsko-metaluruške oblasti.

Rudarsko – metalurška škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Rudarski tehničar
  • Mehaničar rudarskih mašina
  • Rukovodilac rudarskom mehanizacijom
  • Rudar

Ugostiteljstvo i turizam

Ugostiteljsko-turistička škola je obrazovna institucija koja omogućava polaznicima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ugostiteljsko-turističke oblasti.

U školi su angažovani najbolji profesori i stručnjaci iz ove oblasti, kako bi polaznicima na što jednostavniji i najbolji način preneli znanje i predstavili rad u hotelima, turističkim agencijama i drugim turističkim institucijama.

Škola je opremljena adekvatnim kabinetom za ugostiteljstvo sa svim potrebnim sredstvima i materijalima koji se primenjuju u svetu.

Ugostiteljsko-turistička škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Ugostiteljsko-kulinarski tehničar
  • Kuvar
  • Poslastičar
  • Konobar

Geodezija i građevinarstvo

Srednja geodetsko- građevinska škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem, kvalifikacijom i prekvalifikacijom najstarije grane tehnike.

Za predavače su angažovani profesori i uspešni stručnjaci iz građevinske oblasti, koji obezbeđuju svetsko predavanje kako bi se polaznici što kvalitetnije i profesionalnije osposobili u neki od ponuđenih obrazovnih profila. U školi se odvija nastava po svetskim i evropskim standardima koji pružaju sigurno, profesionalno i kvalitetno obrazovanje polaznika u neku od građevinskih smerova.

Škola poseduje kabinet opremljen računarima koji su namenjeni za iscrtavanje raznih planova u građevinarstvu, kabinetom u kome su smeštena sva potrebna savremena svetska sredstva i materijali iz oblasti građevine.

Građevinska škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za III i IV stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Građevinski tehničar
  • Geodetski tehničar
  • Zidar
  • Izolater – asfalter
  • Armirač – betonirac
  • Tesar

Ostala zanimanja

Cilj ove delatnosti je da se polaznici stručno obuče i osposobe za muško/ženske frizere.

Osposobljavanje se stiče tokom teoretske nastave koju vode najbolji profesori i uspešni stručnjaci iz frizerske oblasti. Teoretska nastava prati stručnu literaturu i savremena dostignuća izrade i kreiranja savremenih frizura, poznavanje preparata, estetsko oblikovanje, poznavanje forme i drugo.

Škola je opremljena adekvatno za teoretsku nastavu, uz sav savremen pribor koji se koristi u svijetu, koji je potreban da bi se upoznali budući frizeri.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.