fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Srednja poslovno tehnička škola

 

Delatnost škole

Srednja „Poslovno tehnička škola Beograd“ posvećena je prvenstveno učeniku, njegovim potrebama i željama. Škola raspolaže savremenim nastavnim sredstvima, materijalom i opremom, tako da organizuje nastavu baziranu na savremenim principima i na dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, lakše dođu do zaposlenja, ali i spreme za dalje obrazovanje na mnogim visokoškolskim ustanovama. Osnovni moto škole i jeste lako do znanja, lako do posla.

Škola  nudi mogućnost redovnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja,vanrednog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije u četiri područja rada i preko četrnaest obrazovna profila u okviru njih. I pored toga što je škola za nove tehnologije u potpunosti se pridržavamo svih obaveza koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Povećanje obima proizvodnje i dolazak velikog broja stranih kompanija nameće potrebu za konkretnim praktičnim veštinama i znanjima. U tome dolazi do izražaja naš pristup stručnom usavršavanju i poštovanje zahteva dualnog obrazovanja. Na taj način obezbeđujemo punu poslovnu prohodnost za učenike svih stručnih profila.

 

Misija škole

Poslovno tehnička škola predstavlja srednješkolsku ustanovu, čija misija je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj novih disciplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo. Škola je posvećena ostvarenju svoje misije, zasnovane na dosadašnjim uspešnim rezultatima i njihovoj primeni u praksi. Škola je prema uočenim poterebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, usvojila nastavne programe, koji obrazuju učenike za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse. Škola svoju misiju ostvaruje u dve međusobno povezane osnovne grupe deelatnosti: srednješkolsko obrazovanje i transfer znanja u privredu. Pri tome će stalno da teži unapređenju obrazovnih programa, kvaliteta procesa rada i ljudskih i materijalnih resursa, sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Srednja Poslovno tehnička škola obezbeđuje zadovoljenje obrazovne potrebe mladih generacija i naučno stručnih potreba privrede, te kao deo šireg obrazovno – naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva.

 

 

Vizija škole

Vizija Poslovno tehničke škole ja da, kao ravnopravni partner u jednostavnom evropskom prostoru srednjeg obrazovanja, dostigne najviše nivoe kvaliteta, tj. visoko mesto u društvu najboljih. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Škola svoj okvir kompetencija i rada treba da širi i dopunjuje partnerskim vezama sa drugim srednjoškolskim ustanovama, univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja. Orijentacija ka modernim nastavnim programima i kvalitetnom školovanju treba da stvaraju uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potreba za obrazovanjem u karakterističnom okruženju. Naša diploma priznata je u zemljama Evrope i sveta, uz redovan postupak nostrifikacije i ekvivalencije.

 

Srednja poslovno tehnička škola ima četiri smera:

 1. Ekonomija, pravo i administracija;
 2. Saobraćaj;
 3. Mašinstvo;
 4. Elektrotehnika.

 

Stručno osposobljavanje!

Škola  nudi mogućnost redovnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja,vanrednog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije u četiri područja rada i preko četrnaest obrazovna profila u okviru njih.

U području rada Ekonomija, pravo i administracija, školuju se sledeći obrazovni profili:

 1. Ekonomski tehničar, u četvorogodišnjem obrazovanju;
 2. Finansijski tehničar, u četvorogodišnjem obrazovanju;
 3. Tehničar obezbeđenja, u četvorogodišnjem obrazovanju.

U području rada Saobraćaj, školuju se sledeći obrazovni profili:

 1. Vozač motorni vozila, u trogodišnjem obrazovanju;
 2. Tehničar drumskog saobraćaja, u četvorogodišnjem obrazovanju.

 

Redovno & vanredno obrazovanje!

U području rada Mašinstvo i obrada metala, školuju se sledeći obrazovni profili:

 1. Bravar, u trogodišnjem obrazovanju;
 2. Zavarivač, u trogodišnjem obrazovanju;
 3. Mehaničar grejne i rashladne tehnike, u trogodišnjem obrazovanju;
 4. Mašinski tehničar u četvorogodišnjem obrazovanju;
 5. Tehničar mašinske energetike, u četvorogodišnjem obrazovanju;
 6. Brodomašinski tehničar, u četvorogodišnjem obrazovanju.

U području rada Elektrotehnika, školuju se sledeći obrazovni profili:

 1. Elektromonter mreža i postrojenja, u trogodišnjem obrazovanju;
 2. Elektroinstalater, u trogodišnjem obrazovanju;
 3. Elektrotehničar energetike, u četvorogodišnjem obrazovanju.

 

Naša škola

Škola uspešno vrši prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zaposle. U školi u kojoj će se obrazovati navedeni profili učenici će imati mogućnost da kroz fakultativne predmete,  a i preko diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazovnog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikacija & Dokvalifikacija

 

Prekvalifikacija (ako želite da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada) potrebna su vam sledeća dokumenta: Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred), Diploma maturskog ili završnog ispita i Izvod iz matične knjige rođenih.

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnju), potrebno je da donesete: Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred), Diplomu završnog ispita i Izvod iz matične knjige rođenih.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.