fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka

 

Univerzitet sa jasnom vizijom

Globalizacija svjetskog poslovanja donosi nove profile i zanimanja i zahtijeva obrazovanje koje je usmjereno ne samo u akademska i teorijska znanja nego u praktično znanje, neposredno primjenjivo u svakodnevnim poslovnim situacijama. Ovo je primarni cilj našeg Univerziteta. Promjene u poslovnim uzancama, načinu rada i formama poslovanja privrednih subjekata moraju da budu praćene promjenama ili, bolje rečeno, adaptacijom sistema visokoškolskog obrazovanja. Za malo vještina u poslovnom svijetu možemo reći da su potpuno nove, ali svakako sve one vremenom trpe transformacije, dopunjavanje i dodavanje novih područja rada. Jedno je sigurno, rigidan i nazovimo ga tradicionalan proces obrazovanja ne može zadovoljiti profilisanje kadrova koji su potrebni tržištu rada. Vizija našeg Univerziteta je istkana iz potreba tržišta rada i naše mogućnosti prilagođavanja tim potrebama.

Već 15 godina uspješnog rada

Univerzitet je prvu generaciju studenata upisao u školskoj 2003/2004. godine, nakon dobijanja dozvole za rad, sa studijskim programima Opšti menadžment i Finansijski menadžment. Od 2005/2006. izvodimo studijske programe Menadžment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija. Svi pripadaju naučnoj oblasti društvenih nauka. U školskoj 2006/2007. su licencirani i studijski programi Andragogija i Grafički inženjering i dizajn, koji su počeli sa izvođenjem u školskoj 2009/2010. U trenutku licenciranja program andragogije je spadao u naučnu oblast humanističkih nauka, a od jula 2007. godine spada u naučnu oblast društvenih nauka. Program grafički inženjering i dizajn pripada naučnoj obalsti tehničkih nauka. Od školske 2009/2010. licenciran je i izvodi se i studijski program Pravo. Program pripada naučnoj oblasti društvenih nauka. U školskoj 2010/2011. licencirani su i studijski programi Psihologija i Računarske nauke, koji počinju sa izvođenjem u školskoj 2011/2012. Program psihologija spada u naučnu oblast društvenih nauka, a program računarske nauke u naučnu oblast prirodnih nauka.

U školskoj 2012/2013.počeo je sa izvođenjem drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu.

U školskoj 2013/2014.počeo je sa izvođenjem drugog ciklusa studija na Pravnom fakultetu.

U školskoj 2014/2015.počeo je sa izvođenjem drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu( smjer Psihologija i Andragogija)

Kvalitet razvoja u ovih 15 godina svjedoče:

 • vise od 80 nastavnikа i saradnika;
 • najkvalitetnije opremljeno univerzitetsko okruženje;
 • preko 80% zaposlenih diplomiranih studenata;
 • fond za stipendiranje maturanata i studentata “Ljubiša Mladenović”;
 • studijski centar u Trebinju;
 • Srednjoškolski centar “Ljubiša Mladenović” koji obuhvata osim srednje poslovne škole gimnaziju, medicinsku školu i školu kozmetičarskog tehničara;
 • 14 visokoškolskih ustanova iz zemlje i regiona koje sarađuju sa nama;
 • 7 uspješno sprovedenih naučno-istraživačkih projekata;
 • 40 izdanja – monografije i udžbenici iz naše izdavačke djelatnosti;
 • predavanja eminentnih gostiju iz privrednog, diplomatskog, političkog i kulturnog života;
 • ljetne škole ili regionalne/međunarodne konferencije i seminari na kojima učestvuju naši studenti.

Filozofski fakultet

 

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM izvodi se studijski program Psihologija na prvom, drugom i trećem ciklusu studija (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS) i studijski program Andragogija u trajanju od 3 godine (180 ECTS) na prvom ciklusu studija, i dvije godine na drugom ciklusu studija (120 ECTS).

PSIHOLOGIJA

Ukoliko su Vaša interesovanja usmjerena na psihološku nauku i želite da naučite osnovne principe psihičkog razvoja i načine kognitivnog funkcionisnja, te razumijevanje ponašanja pojedinca i grupa za Vas je studijski program Psihologija.

U savremenom društvu i civilizaciji potrebe za psiholozima su sve veće.

Uz dobro organizovanu teorijsku i praktičnu nastavu,  na studijskom programu Psihologija otvara  Vam se mogućnost da ovladate savremenim metodološkim postupcima u psihološkim istraživanjima i statističkim metodama.

Psiholozi imaju širok spektar ustanova u kojima mogu da ostvare svoje poslovne karijere, kao npr: klinike, zdravstvene ustanove, savjetovališta, preduzeća, vaspitno – obrazovne institucije (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, domovi učenika…)

Biraj pametno za svoju budućnost!

ANDRAGOGIJA

Na studijskom programu Andragogija otvara Vam se mogućnost da zakoračite u  svijet naučne oblasti koja proučava mogućnosti, probleme, metode i tehnike sistematskog obrazovanja i vaspitanja odraslih.

U vremenu velikih preobražaja, društveno-ekonomskih, demografskih i naučno-tehnoloških, suočavanju različitih izazova koji nas očekuju u budućnosti, u velikoj mjeri je zastupljeno obrazovanje i učenje odraslih.

Ako želite da budete stručnjak kada je ova oblast u pitanju, za Vas je studijski program Adragogija.

Biraj pametno za svoju budućnost!

Završetkom akademskih studija prvog ciklusa na Filozofskom fakultetu studenti stiču zvanje diplomirani psiholog 240 ECTS bodova ili diplomirani andragog 180 ECTS bodova.
Završetkom akademskih studija drugog ciklusa studija studenti mogu steći zvanje master psihologije 300 ECTS bodova ili master andragogije 300 ECTS bodova.

Fakultet tehničkih nauka

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM izvode se studijski programi  Grafički inženjering i dizajn i Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija u trajanju od četiri godine. (240 ECTS)

GRAFIČKI DIZAJN

Ukoliko su Vaša interesovanja usmjerena na  disciplinu dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja, što podrazumijeva praksu kombinovanja teksta i slike, ovaj studijski program je pravi izbor za Vas.

Ali, ko je i šta radi dizajner?

Dizajner je kreativna osoba koja posJeduje smisao za estetiku, harmoniju i dobru kompoziciju.

On svakodnevno radi na vizuelnim prezentacijama različitih medija – kreira web stranice, banere, novinske oglase, znakove i logotipe, plakate, naslovnice magazina, video sadržaji, animacije…

Ostvari svoje ambicije, dokaži se i iskoristi puni potencijal na studijskom programu Grafički dizajn, Tehničkog fakulteta Univerziteta Pim!

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT – ENERGETSKA EFIKASNOST I ZELENA ENERGIJA

Inženjeri na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija  su osposobljeni u domenu projektovanja, građenja i procjene-sertifikacije energetski efikasnih i zelenih zgrada, a u skladu sa aktuelnom nacionalnom i relevantnom inostranom regulativom, kao i za oblast zelene energije.

Biraj pametno za svoju budućnost!

Završetkom trogodišnjeg studija studenti stiču zvanje diplomirani inženjer grafike i dizajna 180 ECTS bodova, ili završetkom četverogodišnjeg studija diplomirani inženjer grafike i dizajna 240 ECTS bodova.

Završetkom četiri godine na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija student stiče zvanje: diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – energetska efikasnost i zelena energija – 240 ECTS

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.