fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Evropski univerzitet Brčko Distrikt

Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva posredstvom afirmacije
univerzalnih vrednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog
obrazovanja. Osnovna ideja je da svojom obrazovnom filozofijom Univerzitet smanji odliv mladih
kvalitetnih studenata iz zemlje u inostranstvo. Naši studenti su poznati kao odlični obučeni kadrovi koji
pronalaze posao širom Evrope i Sveta. Univerzitet je usmeren i na promociju ekonomskog napretka,
kako pojedinca, tako i društva u celini. Istovremeno, Univerzitet pruža studentima intelektualnu i
profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime.
Obrazovanje i istraživenje koje će se obavljati na Univerzitetu zasnivaće se na najvišem kvalitetu.To je
nacionalna institucija sa jasnom regionalnom i međunarodnom perspektivom. Želimo da podstaknemo
javne institucije i preduzeća na primenu novih znanja uvažavajući principe akademskih sloboda,
jednakosti i pravednosti.

Ciljevi Univerziteta

– Sprovođenje kvalitetnog i efikasnog obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja i fleksibilnim
akademskim profilima kroz sva tri nivoa studija, usmereno fleksibilnim putevima učenja i
celoživotnim obrazovanjem, u skladu sa potrebama zajednice, privrede i razvoja društva

– Obrazovanje i osposobljavanje kadrova koji će imati zavidan stepen znanja što bi im omogućilo
da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci bez dodatnog usavršavanja
mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja.

– Pružanje najkvalitetnijeg obrazovanja za studente i omogućavanje ličnog razvoja studenata kako
bi postali odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju poslova iz različitih
oblasti društvenog života.

– Kreiranje privlačnog okruženja za studiranje i istraživanja u funkciji razvoja vladavine prava,
demokratije i političke tolerancije, biznisa, preduzetništva, saobraćaja, zdravstvene zaštite,
obrazovanja, kao i prosperiteta čitavog društva.

– Održavanje najvišeg standarda i najviše reputacije utemeljenih na ključnim vrijednostima koje
gajimo pri pružanju obrazovnih i profesionalnih usluga.

Fakulteti u okviru Univerziteta:

-Tehnički fakultet
-Fakultet za medicinu zdravstvo i farmaciju
-Pedagoški fakultet (prirodne i društvene nauke)
Tehnički fakultet
-Mašinstvo
-Poljoprivreda

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.