fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

BEOGRADSKA AKADEMIJA POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

BEOGRADSKA AKADEMIJA POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije
je 2019. godine osnovala Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija, koja u svom
sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku
poslovnu školu – Visoku školu strukovnih studija i Visoku školu lepih i primenjenih umetnosti strukovnih
studija iz Beograda. Na taj način formirana je jedina akademija strukovnih studija u Srbiji koja obuhvata
tri naučna polja: društveno-humanističko, tehničko-tehnološko i umetničko. Ovakava transformacija
doprinosi efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja
i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je prva i vodeća akreditovana
visokoškolska institucija u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, finansija, računovodstva,
bankarstva, poreza i carina, javne uprave, menadžmenta, marketinga i umetnosti. Programska
orijentacija Akademije odražava savremene trendove visokog strukovnog obrazovanja, dualnog
koncepta studiranja, sa studentskom stručnom praksom kao ključnom osnovom za razvoj i oblikovanje
stručnjaka koji će biti konkurentni ne samo na domaćem, već i evropskom i svetskom tržištu rada.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija ima jasnu viziju o svojoj ulozi u
unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama
društva i savremenim obrazovnim tendencijama. Akademija svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje
osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti: informacione
tehnologije, ekonomija, menadžment, marketing, pravo, dizajn, audiovizuelne kompozicije, a u okviru
obrazovno-naučnih polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti.

Važan resurs Akademije je i sama zgrada koja je smeštena u centru prestonice Srbije, prelepom gradu
koji leži na ušću dveju reka. Akademija se prostire na preko 12.000 m2, savremeno je opremljena,
funkcionalna i potpuno prilagođena svim potrebama studenata kojima je na raspolaganju 6 amfiteatara i
15 slušaonica, 9 računarskih laboratorija i 1 radionica, klimatizovana i savremena biblioteka sa
čitaonicom. Preko tri stotine računara stoje na raspolagnju u svakom trenutku svim studentima i
zaposlenima. Najnoviji i najaktuelniji računarski softver implementiran je u proces nastave. Beogradska
akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija omogućava da svaki student u toku realizacije
praktičnog dela nastave samostalno koristi računar. Pored prostora koji je direktno vezan za nastavu,
Akademija poseduje i sve druge prateće sadržaje omogućavajući da studenti budu maksimalno
posvećeni studiranju, ali i da se osećaju komforno i da im period života proveden na našoj Akademiji
ostane u lepom sećanju.

Studijski program:

-informacioni sistemi i tehnologije
-marketing i trgovina
-finansije računovodstvo i bankarstvo
-porezi i carine
-javna uprava
Studije su akreditovane na tri nivoa studija: osnovne, specijalističke i master studije.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.