fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA

Fakultet društvenih nauka (FDN) iz Beograda je jedinstvena visokoškolska ustanova u obrazovnom sistemu Republike Srbije, članica Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Studijski programi predstavljaju integralnu celinu određenih društvenih, ekonomskih, pravnih i komunikoloških naučnih disciplina u kojoj sinergija pojedinačnih disciplina rezultira u dodatoj vrednosti, novim i inoviranim znanjima i kompetencijama. Ukratko, ovi obrazovni programi objedinjuju najnovija interdisciplinarna saznanja u područjima ekonomije, digitalnih medija i komunikacija neophodnih za profesionalnu karijeru budućih diplomiranih ekonomista i komunikologa.

Studijski program Ekonomija je inovativan jer podrazumeva da studenti ovladaju različitim disciplinama iz oblasti ekonomije, marketinga, finansija, digitalne ekonomije, ljudskih resursa i organizacije, odnosno steknu znanja i kompetencije u skladu sa savremenim metodama i standardima u uslovima globalizacije i digitalizacije privrede, tržišta i kapitala. Ovako koncipiran program omogućava studentima da postanu svesni svog okruženja i dešavanja u društvu i sposobni za donošenje brzih, adekvatnih, racionalnih odluka u procesu kvalitativne i kvantitativne analize, istraživanja i predviđanja rasta i razvoja, planiranja, organizovanja, kontrole u svim poslovnim aktivnostima preduzeća u nacionalnom i međunarodnom okviru, i uz poštovanje koncepta održivog razvoja.

Studijski program Digitalnih medija i komunikacije je kvalitetan odgovor na eru digitalizacije u ovom segmentu ljudskih aktivnosti. Program pruža studentima mogućnost da steknu znanje i kompetencija za uspešno oblikovanja informacija, ideja, mišljenja i različitih sadržaja koji su namenjeni velikom broju korisnika. S tim ciljem studenti će ovladati osnovama komunikologije, marketinga, menadžmenta, sa teorijama medija, medijskom analitikom, retorikom, finansiranjem u medijima, on-lajn medijima, kao i izgradnjom odgovornosti u savremenom digitalnom dobu. Studijski program zasnovan je na principu povezivanja teorije i prakse, što će dodatno podići stručna znanja i praktične veštine studenata.

EKONOMIJA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv koji stičete po završetku studija: diplomirani ekonomista. Osnovni uslov za upis studenata na osnovne akademske studije je srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine.

Cilj studijskog programa je da kroz sadržaj pruži studentima ona znanja koja su potrebna na tržištu rada i koja su društveno opravdana i korisna. Studijski program će obezbediti obrazovanje studenata za zanimanje diplomiranog ekonomiste u različitim preduzećima, koja posluju na domaćem ili međunarodnom tržištu, javnim službama, međunarodnim organizacijama i udruženjima i drugim institucijama političkog, ekonomskog, pravnog i informativnog sistema. Tokom studiranja studenti će steći odgovarajuća znanja i veštine u području poslovne ekonomije, moderne, digitalne ekonomije pod uticajem savremenih tehnologija i inovacija.

Ciljevi studijskog programa su:
o da studenti steknu osnovna teorijska i praktična znanja o ekonomiji i poslovanju preduzeća, odnosno znanja neophodna za rad u organizacijama, preduzećima javnog i privatnog sektora;
o da se studenti upoznaju sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, digitalne ekonomije, marketinga, političkog marketinga, digitalnog marketinga, menadžmenta, upravljanja finansijama u različitim organizacijama, u oblasti računovodstva i slično, odnosno kategorijama koje su značajne za poslovanje preduzeća;
o da studenti koristeći stečena znanja razumeju savremene ekonomske procese, pojave i događaje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
o da se studenti osposobljavaju da po završetku studija, mogu samostalno da kreiraju, planiraju, organizuju, koordiniraju, stručno kontrolišu i nadziru realizaciju različitih ekonomskih aktivnosti, projekata u javnom sektoru, privrednim organizacijama i privatnom sektoru;
o da se studenti osposobljavaju da koristeći naučne metode, tehnike i instrumente analiziraju savremene ekonomske pojave i procese, otkrivaju trendove i prognoziraju njihovo dešavanje u budućem kratkoročnom, srednjeročnom i dugoročnom periodu.
o da studenti tokom studiranja budu osposobljeni da na kraju realizacije studijskog programa samostalno izrade Završni rad.
Studijski program prati dinamične promene u ekonomskom okruženju, okruženju društva i izlazi u susret potrebama za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koje privreda zahteva od diplomiranih ekonomista. Svrha ovog studijskog programa je da studentima pruži ona znanja koja su potrebna na tržištu rada i koja su društveno opravdana i korisna. Studijski program će obezbediti obrazovanje studenata za zanimanje diplomiranog ekonomiste u različitim preduzećima, koja posluju na domaćem ili međunarodnom tržištu, javnim službama, međunarodnim organizacijama i udruženjima i drugim institucijama političkog, ekonomskog, pravnog i informativnog sistema. Struktura studijskog programa predstavlja zaokruženu celinu naučno-stručno utemeljenih znanja iz različitih oblasti (ekonomije, menadžmenta, marketinga, međunarodne ekonomije i međunarodnih finansija i sl), primenljivih u okruženju različitih javnih i državnih organizacija, privrednih i socijalnih sistema, kao i različitih preduzeća, bez obzira na veličinu, svojinski status i vrstu delatnosti.

EKONOMIJA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv koji stičete po završetku studija: master ekonomista Osnovni uslov za upis studenata na master akademske studije su prethodno završene osnovne akademske studije. Cilj studijskog programa predstavlja produbljivanje znanja i sposobnosti studenata za razumevanje različitih oblasti ekonomskih nauka, praktična primena znanja u različitim organizacijama, preduzećima koja posluju na domaćem ili međunarodnom tržištu, javnim službama, međunarodnim organizacijama i udruženjima i drugim institucijama političkog, ekonomskog, pravnog i informativnog sistema, a kojima je neophodno znanje stečeno na drugom nivou studija.

Takođe, cilj je i sticanje dobre osnove za nastavak daljeg obrazovanja i usavršavanja. Svrha ovog studijskog programa je da kroz svoj sadržaj pruži studentima veći obim znanja u odnosu na znanje stečeno tokom osnovnih akademskih studija, kao i ona znanja koja su potrebna na tržištu rada, odnosno privredi u celini. Jedinstvenost svrhe ovog studijskog programa izgrađena je kroz izbor naučnih i stručnih disciplina koje se izučavaju u okviru studijskog programa. Program ovih studija predstavlja naučno zaokruženu celinu teorijsko-metodoloških, akademsko-obrazovnih, naučno-stručnih i stručno- aplikativnih predmeta iz oblasti metodologije, ekonomije, menadžmenta, marketinga, komunikologije, a studenti po završetku studija mogu se relativno brzo uključiti u izvršavanje konkretnih radnih zadataka u bilo kom preduzeću ili organizaciji koje posluje na domaćem ili međunarodnom tržištu.

DIGITALNI MEDIJI I KOMUNIKACIJE OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv koji stičete po završetku studija: diplomirani komunikolog.
Osnovni uslov za upis studenata na osnovne akademske studije je srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine.

Cilj studijskog programa je da kroz sadržaj pruži studentima ona znanja koja su potrebna na tržištu rada i koja su društveno opravdana i korisna. Pruža se mogućnost da po završetku studija student može odmah ili relativno brzo da se uključi u izvršavanje konkretnih radnih zadataka u bilo kojoj medijskoj instituciji. Studijskim programom osnovnih akademskih studija obezbeđuje se potrebno znanje neophodno za zanimanje diplomiranog komunikologa u različitim institucijama, organizacijama, preduzećima koja posluju na domaćem ili međunarodnom tržištu.

Ciljevi studijskog programa su:
o da studenti steknu osnovna teorijska i praktična znanja o oblasti medija i poslovanju preduzeća, medijskih organizacija, načinu njihovog poslovanja;
o upoznavanje studenata sa problemima koji prate medijsku praksu;
o izgradnja sposobnosti sprovođenja aktivnosti u složenom procesu društvene tranzicije i revolucije u domenu komunikologije;
o upoznavanje studenata sa slobodom informisanja koja podrazumeva otvorenost i dostupnost javnog informisanja;
o izgradnja kompetencija vezanih za ekonomiju, pravo i druge naučne discipline;
o da se studenti upoznaju sa menadžmentom savremenog doba, tematikom korporativnog indentiteta, što će svakako moći da primene u praksi;
o da studenti analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, organizacija, kulturnih i medijskih institucija;
o da steknu znanja i iskustva u kreiranju medijskih sadržaja;
o da studenti tokom studiranja budu osposobljeni da na kraju realizacije studijskog programa samostalno izrade istraživački i završni rad. Studijski program prati dinamične promene u okruženju društva i izlazi u susret potrebama za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koje privreda zahteva od diplomiranih komunikologa. Svrha ovog studijskog programa je da studentu pruži mogućnost da po završetku studija može da se uključi u izvršavanje konkretnih radnih zadataka u bilo kojoj medijskoj instituciji. Studijski program osnovnih akademskih studija je obezbedio obrazovanje studenata za zanimanje diplomiranog komunikologa u različitim institucijama, organizacijama, preduzećima koja posluju na domaćem ili međunarodnom tržištu.

DIGITALNI MEDIJI I KOMUNIKACIJE MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv koji stičete po završetku studija: master komunikolog Osnovni uslov za upis studenata na master akademske studije su prethodno završene osnovne akademske studije.

Cilj studijskog programa predstavlja produbljivanje znanja i sposobnosti studenata za razumevanje različitih oblasti kulturoloških nauka i kulture, kao i sticanje praktičnih znanja koja se koriste u različitim organizacijama, preduzećima, javnim službama, međunarodnim organizacijama, udruženjima, kao i drugim institucijama medijskog, ekonomskog, pravnog, političkog i informativnog sistema. Dodatni cilj je i sticanje dobre osnove za nastavak daljeg obrazovanja i usavršavanja. Svrha ovog studijskog programa je teorijsko i praktično osposobljavanje studenta za profesionalni rad u medijskim, kulturnim, privrednim i drugim društvenim organizacijama; samostalno istraživanje pojava i procesa u praksi funkcionisanja digitalnih medija i komunikacija; kao i nastavak školovanja na trećem nivou studija. Saznajna i obrazovna uloga studijskog programa u obrazovnom sistemu je pružanje mogućnosti studentima za proširivanje teorijskih znanja i razvijanje praktičnih sposobnosti koje se odnose na međuzavisnost digitalnih medija i komunikacija, sve zastupljenijih u medijskoj i društvenoj praksi.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.