fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Fakultet Politehničkih Nauka

Fakultet politehničkih nauka

Na Fakultetu politehničkih nauka izvodi se nastava u dva modela: 3+2 ili 4+1, što znači tri odnosno četiri godine dodiplomskog studija, dve odnosno jedna godina magistarskog te tri godine doktorskih studija. Na svim studijskim programima student može birati po kojem modelu želi studirati.

Odseci i studijski programi na I ciklusu (3+2 i 4+1) su:

 • Odsek Mašinstvo
  • Motori i vozila
  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije
  • Energetika
  • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Odsek Elektrotehnika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije
 • Odsjek Građevinarstvo i arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
  • Arhitektura i urbanizam
 • Odsek Logistika
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • Odsjek Sigurnost i zaštita na radu
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu

Studijski programi na II ciklusu (3+2 i 4+1) su:

 • Odsek Mašinstvo
 • Odsek Elektrotehnika
 • Odsek Građevinarstvo i arhitektura
 • Odsek Logistika
 • Odsek Sigurnost i zaštita na radu
 • Odsek Inžinjerski menadžment

Studijski programi na III ciklusu (3+2+3 ili 4+1+3) su:

 • Odsek Mašinstvo
 • Odsek Elektrotehnika
 • Odsek Arhitektura i urbanizam
 • Odsek Računarstvo i informatika
 • Odsek Građevinarstvo
 • Odsek Sigurnost i zaštita na radu
 • Odsek Inžinjerski menadžment

Kompetencije

Fakultet politehničkih nauka obrazuje studente za obavljanje logističkih aktivnosti u svim sferama privrednih i neprivrednih djelatnosti. Logistika kao aktivnost treba da obezbijedi konkurentnu prednost za efikasno odvijanje procesa proizvodnje usluga, stvarajući pri tome dodatnu vremensku i prostornu vrednost uz smanjenje troškova i povećanja kvaliteta, profita i kapitala preduzeća. Studenti koji su završili neki od studijskih programa na Fakultetu politehničkih nauka mogu da se zaposle u razlčitim organizacijama, institucijama i preduzećima, u državnom ili privatnom sektoru privrede, kao i neprivrednim delatnostima kao što su: industrija, školstvo, zdravstvo, javne ustanove, vojska i policija, osiguranje, saobraćaj i transport. U okviru ovih djelatnosti, aktivnosti logističkog inženjera se ispoljavaju na sljedećim poslovima: fizička distribucija, distribucija, distribucioni inženjering, poslovna i privredna logistika, distribuciona logistika, maloprodaja i veleprodaja, logistika upravljanja maloprodajom, industrijska logistika, skladištenje i ambalažiranja, upravljanje lancima snabdijevanja, logistika u vojsci i policiji, logistika u zdravstvu, osiguranju i dr.

Zvanje koje student stiče završavanjem studija je:

I ciklus:

 • Bachelor inžinjer (odseka) sa naznakom 180 ECTS, odnosno 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

 • Magistar (odseka) sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

 • Doktor (odseka) sa naznakom studijskog programa

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.