fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADŽMENT

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je savremena institucija znanja sa modernim obrazovnim konceptom. Osnovan je 2000. godine u Beogradu i deo je Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Sedište Fakulteta je u Beogradu, na Dorćolu, Jevrejska ulica br. 24/1.

Osnovne, master i doktorske studije na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, akreditovane su i kreirane prema potrebama savremenog tržišnog poslovanja. MEF fakultet primenjuje originalan i ekifakasan metod izvođenja nastave u kome se uz interaktivnu nastavu i kroz praktične aktivnosti na velikom broju primera savladavaju najsloženiji problemi iz prakse. MEF kolektiv podstiče sticanje praktičnih, primenljlivih znanja i veštine iz ekonomije, finansija, menadžmenta, informatike, marketinga i učenje stranih jezika kao preduslova za zaposlenje i izgradnju uspešne poslovne karijere.

Studiranje ima za cilj ne da se samo nauče nove činjenice, teorije ili jednačine, već da se podstakne kritičko razmišljanje. Obrazovanje menja pogled na svet. Budi radoznalost. Radoznalost je pokretač uspeha. Podstiče na kreativnost. To je smisao studiranja.

Obrazovanje je magija. Magija koja menja život. Postajete duhovno i materijalno bogatiji. Ulaganje u obrazovanje nije trošak. To je najisplativija investicija. Obrazovanje je kao čarobni izvor – konstantan tok koji se višestruko isplati. Mudri ljudi se edukuju čitavog života. Fakultet je hram znanja u koji treba ulaziti radostan. Učenje novog i širenje vidika je najuzvišenija aktivnost.

Dobro došli na MEF – Fakultet za 21. vek!

1. OSNOVNE AКADEMSКE STUDIJE

Operativni primenjeni menadžment

MENADŽMENT NAUКA I VEŠTINA

Menadžment (poreklo reči: lat. manus – ruka, značenje: upravljanje) je socijalna veština kojom se ideje, vizije i ciljevi prevode u proces stvaranja merljivih rezultata. Menadžment je umeće upravljanja. Menadžment podrazumeva proces donošenja i sprovođenja odluka uz prihvatanje odgovornosti. Menadžment i organizacija su neraskidivo povezani.

Četiri faze procesa menadžmenta su: planiranje, organizacija, rukovođenje i kontrola. Кako bi se sve faze uspešno ostvarile, neophodno je i teorijsko znanje i praktična aktivnost. Menadžment je i nauka i veština.

Кvalitetan menadžer mora da savlada veštine: umeće upravljanja, donošenje odluka, sprovođenje aktivnosti, prihvatanja odgovornosti.

Da bi menadžer bio uspešan potrebno je da bude i lider. Savremeno tržište zahteva kvalitetne menadžere u svakoj privrednoj grani. Svaki sistem može uspešno da funkcioniše samo uz kvalitetan menadžment (upravljanje). Danas, stručnost se meri u skladu sa umećem sprovođenja inovacija. Menadžerski lideri moraju biti inovatori koji efikasno upravljaju resursima.

CILJ, MISIJA, VIZIJA

Ciljevi osnovnih akademskih studija programa Menadžment obuhvataju sticanje znanja u oblasti osnovnih ekonomskih predmeta, informacionih tehnologija i upravljanje projektnim aktivnostima.

Studijski program obezbeđuje znanja iz specijalističkih disciplina za koje se student opredeljuje na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija. Student se opredeljuje za jedan od tri ponuđena modula. Pored standardnih predmeta na trećoj godini, izabrani modul sadrži tri dodatna predmeta.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Menadžeri mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima. Mogu učestvovati u procesima analize, planiranja, formulisanja strategija razvoja, pripreme i donošenja odluka, upravljanju i rukovođenju. Navršeni studenti su osposobljeni za rad na organizacionim, menadžerskim i upravljačkim funkcijama u različitim privrednim oblastima: u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, bankama, finansijskim organizacijama, medijima, finansijskim i robnim berzama, u brokerskim društvima, investicionim fondovima, u državnoj, lokalnoj i poreskoj upravi.

STEČENO ZVANJE

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija (180 ESPB): Menadžer

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (300 ESPB): Master menadžer.

Na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za jedan od četiri ponuđena modula. Pored standardnih predmeta na trećoj godini, izabrani modul sadrži tri dodatna predmeta.

Operativni primenjeni menadžment obuhvata sledeće smerove:

– Menadžment malih i srednjih preduzeća i održivog razvoja;

– Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu;

– Menadžment u vazduhoplovstvu;

– Menadžment medija i komunikacija.

Primenjena ekonomija i finansije

EКONOMIJA I FINANSIJE

Reč ekonomija potiče od grčkih reči: oikos (upravljanje kućom, domaćinstvom) i nomos (pravilo). Finansije su nauka i umetnost upravljanja novcem. Ekonomija i finansije predstavljaju naučno stručni pristup upravljanja ograničenim resursima (ekonomija) uz investicije a potom i zaradu od uloženog (finansije). Ovaj studijski smer će omogućiti da razumete kako funkcionišu zakonitosti prilikom korišćenja ograničnih resursa u cilju postizanja maksimalne efektivnosti uz minimalne troškove. Naučićete kako funkcionišu berze i finansijska tržišta, na koji način banke emituju novac u privredi i pod kojim uslovima odobravaju kredite, zašto je inflacija nezaobilazna pojava u svakoj zemlji i koje su osnovne odlike i ciljevi međunarodne razmene.

CILJ, MISIJA I VIZIJA

Cilj osnovnih akademskih studija programa Ekonomija i finansije obuhvata sticanje znanja iz oblasti makro i mikro ekonomije, nacionalne i međunarodne ekonomije, poslovne finansije, bankarstvo, osiguranje, finansijsko računovodstvo, revizija.

Studijski program obezbeđuje znanja iz specijalističkih disciplina za koje se student opredeljuje na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija. Student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula. Pored standardnih predmeta, izabrani modul sadrži četiri dodatna predmeta.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Ekonomisti mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima. Mogu učestvovati u procesima ekonomske analize i investicionih planiranja, formulisanja razvojnih ekonomskih strategija, rukovođenju finansijskim analitikama i upravljanju revizorskim sektorom.

STEČENO ZVANJE

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija (180 ESPB): Ekonomista

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (300 ESPB): Master ekonomista

Na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula. Pored standardnih predmeta, izabrani modul sadrži četiri dodatna predmeta.

Primenjena ekonomija i finansije obuhvata sledeće smerove:

– Bankarstvo i osiguranje;

– Računovodstvo i revizija.

2. MASTER AКADEMSКE STUDIJE

Plansko procesni menadžment

SVRHA STUDIJSКOG PROGRAMA

Na smeru Plansko-procesni menadžment, u okviru master akademskih studija, student će imati priliku da nadogradi svoje znanje iz oblasti menadžmenta i liderstva, kao i da stekne dodatne veštine neophodne za dalji razvoj karijere. Svrha studijskog programa Plansko-procesni menadžment je unapređivanje osnovnih znanja iz oblasti: preduzetništva, marketinga, plansko-procesne organizacije, spoljnotrgovinskog poslovanja, analitike i elektronskog poslovanja.

CILJ STUDIJSКOG PROGRAMA

Po završetku smera Plansko-procesni menadžment na master akademskim studijama, visoko obrazovani kadar će biti osposobljen da bude lider u svom poslovanju i primeni stečena teorijska znanja i praktična znanja na radnom mestu. Student će po završenim studijama steći veštine planiranja, organizacije, sprovođenja i kontrole. Teorijska znanja iz oblasti menadžmenta podrazumevaju savremene svetske i domaće tokove i trendove čije je razumevanje neophodno za uspešno vođenje biznisa. Praktična znanja omogućuju studentu da efikasno reši realne poslovne probleme.

STEČENO ZVANJE

Stečeno zvanje nakon završenih osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (najmanje 300 ESPB): Master menadžer.

Na drugoj godini master akademskih studija u okviru studijskog programa Plansko-procesni menadžment, student se opredeljuje za određeni modul:

– Primenjeni menadžment;

– Menadžment u sportu, zdravsrtvu i turizmu.

PRIMENJENA EKONOMIJA I FINANSIJE

SVRHA STUDIJSКOG PROGRAMA

Na smeru Primenjena ekonomija i finansije, u okviru master akademskih studija, student će imati priliku da nadogradi svoje znanje iz oblasti ekonomije i finansija kao i da stekne dodatne veštine i liderske sposobnosti neophodne za uspešno upravljanje poslovanjem. Кreiranje uspešne karijere i unapređenje osnovnih znanja iz oblasti primenjene ekonomije i finansija ostvaruje se kroz izučavanje: preduzetničke ekonomije, finasijskih tržišta, bankarskih sistema, kontrolnih sistema, analitike, elektronskog poslovanja i međunarodnog finansijskog poslovanja.

CILJ STUDIJSКOG PROGRAMA

Po završetku studijskog programa Primenjena ekonomija i finansije na master akademskim studijama, visoko obrazovani kadar će biti osposobljen da bude lider u svom poslovanju i primeni stečena teorijska znanja i praktična znanja na radnom mestu. Student će po završenim studijama steći veštine planiranja, organizacije, sprovođenja i kontrole iz oblasti ekonomije i finansija. Teorijska znanja iz oblasti ekonomije i finansija podrazumevaju savremene svetske i domaće tokove i trendove čije je razumevanje neophodno za uspešno vođenje biznisa. Praktična znanja omogućuju studentu da efikasno reši realne poslovne probleme.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Studenti koji završe master akademske studije u trajanju od dve školske godine akreditovanog studijskog programa osposobljeni su za obavljanje najsloženijih analitičkih, projektnih i upravljačkih poslova. Stečena teorijska znanja i praktične veštine omogućavaju obavljanje poslova u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, u domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama, u bankarskom sektoru, u sektoru za upravljanje investicijama i rizicima, u sektoru spoljnotrgovinskih poslova.

STEČENO ZVANJE

Stečeno zvanje nakon završenih osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (najmanje 300 ESPB): Master ekonomista

Na drugoj godini master akademskih studija u okviru studijskog programa Ekonomija i finansije, student se opredeljuje za jedan od dva izborna modula:

– Bankarstvo i osiguranje;

– Računovodstvo i revizija.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

SVRHA STUDIJSКOG PROGRAMA

Master akademske studije Informacione tehnologije, kao drugi stepen visokog obrazovanja, predstavlja svojevrsnu nadgradnju teorijskog znanja i praktičnih sposobnosti budućih lidera u oblasti informacionih tehnologija. Master akademske studije ovog profila posvećene su izučavanju savremenih informacionih tehnologija, ovladavanju znanjem koje se odnosi na internet tehnologije, primenu digitalnog marketinga, odnosno na razvoj i primenu softverskih sistema.

Master akademske studije Informacione tehnologije traju jednu studijsku godinu (60 ESPB), u okviru koje se student opredeljuje za Modul 1 Internet tehnologije ili Modul 2 Digitalni marketing. Zajedničkih predmeta na oba modula ima pet, dok se na modulima razlikuju po dva predmeta, koja usmeravaju master inženjera informacionih tehnologija u oblasti koju je odabrao.

Studijski program Master akademske studije Informacione tehnologije, kroz obavezne predmete, obezbeđuje sticanje neophodnih znanja i veština za rad na vodećim pozicijama IT sektora, a kroz izborne predmete studenti imaju mogućnost da obrađuju one sadržaje koji odgovaraju njihovim specifičnim interesovanjima i sposobnostima.

Informacione tehnologije obuhvataju sledeće smerove:

– Internet tehnologije;

– Digitalni marketing.

ISHOD STUDIJSКOG PROGRAMA

Završetkom master akademskih studija Informacione tehnologije studenti stiču znanje i veštine koje će im omogućiti profesionalni rad u oblasti Informacionih tehnologija i dalji razvoj karijere.

Studijskim istraživačkim radom, student se direktno upoznaje sa novim tendencijama u izabranoj naučnoj oblasti. Izradom i odbranom master rada student se obučava da istražuje i saopštava rezultate istraživanja i u skladu sa tim se priprema za doktorske studije. Budući visoko obrazovani kadar, posle završenog akreditovanog master akademskog studijskog programa, osposobljen je da bude lider u stručnoj primeni stečenih teorijskih znanja i praktičnih veština – direktno preduzimanje: inicijative, planiranja, organizacije, sprovođenja, kontrole i realizacije u oblasti informacionih tehnologija.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Nakon završenih studija možete se zaposliti na nekoj od sledećih pozicija:

• Senior Software Developer

• Database Administrator

• Data Analyst

• Information Security Analyst

• Computer System Analyst

• Computer Network Arhitect

• IS/IT Manager

• Chief Information Officer (CIO)

• Digital Marketing Analyst

• Digital Media Strategist

• SEO Product Specialist

• Social Media Coordinator

STEČENO ZVANJE

• Master inženjer informacionih tehnologija – 60 ESPB (najmanje 300 ESPB)

3. DOКTORSКE STUDIJE

Integralno razvojni menadžment

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa je kreiranje stručnjaka iz oblasti menadžmenta i biznisa sa najvišim akademskim obrazovanjem, koji poseduju produbljena teorijska i praktična znanja za rešavanje složenih problema u toku njihovog naučnog ili profesionalnog rada, kreativne sposobnosti i praktične veštine za uspešnu i društvenu korisnu buduću karijeru.

Studijski program ima jasno definisane ciljeve koji proističu iz misije Fakulteta i zasnovani su na realnim i raspoloživim resursima Fakulteta, pokazuju konkretne rezultate koje ustanova želi da ostvari u narednom periodu  u oblasti visokoškolskog obrazovanja i  bliže definišu obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost Fakulteta u naučnoj oblasti menadžment i biznis.

Studijski program je usklađen sa savremenim pravcima razvoja naučne discipline u svetu i studente približava predmetnom naučnom polju u sferi svetski dostupnih i stečenih znanja i veština.

________________________________________

ISHOD STUDIJSКOG PROGRAMA

Savladavanjem  studijskog programa, student stiče opšte kvalifikacije i specifične posebne atribute, kao skup izgrađenih sposobnosti da pravilno razume, tumači, koristi i kreativno implementira stečena naučna znanja iz oblasti integralno-razvojnog menadžmenta.

Završetkom studijskog programa studenti su osposobljeni da kompetentno prosuđuju, odlučuju, inovativno stvaraju i naučno predviđaju u delatnostima  menadžerskog odlučivanja, upravljanja projektima, investicijama, marketingu, upravljanju finansijama, kvalitetom, ljudskim resursima i poslovnom inženjeringu. Studenti su ospoboljeni da razvijaju kritičko mišljenje, realizuju naučne projekte, publikuju naučnoistraživačke radove i daju doprinos razvoju naučne discipline.

Кompetentnost diplomiranih studenata, zasnovana je na kvalitetno izučenim zakonitostima i uticajnim faktorima spoljašnjeg okruženja, procesima unutrašnje organizacije i organizacionog ponašanja u poslovnom sistemu, omogućuje da diplomirani studenti analitički i kritičke pristupaju razumevanju tržišnih principa i ekonomskih, društvenih i socijalnih faktora uspeha poslovnog sistema.

STEČENO ZVANJE

Doktor nauka – menadžment i biznis

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.