fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Pedagoški fakultet – NUBL

Pedagoški fakultet – NUBL

Smerovi:

-razredna nastava
-predškolsko vaspitanje
-poslovna psihologija
-specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija

Cilj studijskih programa Razredne nastave i Predškolskog vaspitanja je da osposobi studenta za rad sa
decom koja pohađaju osnovno obrazovanje, odnosno osposobljavanje za rad sa decom u predškolskom
uzrastu. Širina poznavanja rada sa decom daje obrazovanje visokog kvaliteta. Znanje studenata će biti
dodatno povećano praktičnim radom tokom trajanja obrazovnog procesa na prvom ciklusu studija.
Po završetku studija profesori razredne nastave mogu se zaposliti u školama kao učitelji, u organima
državne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama kao savetnici, medijskim kućama, udruženjima i
institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.
Po završetku studija diplomirani vaspitači predškolske dece mogu se zaposliti u predškolskim centrima, u
organima državne uprave, medijskim kućama, vaspitno-obrazovnim ustanovama kao savetnici,
udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.
Po završetku studija Poslovne psihologije student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija,
metoda i disciplina. Dakle, završetkom  prvog ciklusa studija psihologije polaznici stiču temeljna
teorijska, metodološka i analitička znanja i veštine koje ih osposobljavaju za uspešan nastavak studiranja
psihologije i drugih sličnih studija.
Nakon završenih studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg
stepena. Mogu da provode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju,
analiziraju, unapređuju rad i zadovoljstvo radnika, vrše profesionalnu orijentaciju i selekciju, motivišu i
rukovode, unapređuju komunikološke interakcije, primjenjuju veštine psihološkog, poslovnog i
organizacionog konsaltinga, prate napredovanje zaposlenih i sl.
Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i
umetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje
poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje
novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u
nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih,
univerzitetskih i društvenih interesa.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u
svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primjenjujući ključne principe
„Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i
kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspešno rešavati, već sada, nagomilane probleme
društvenog i privrednog razvoja.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.