fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO – POLITIČKE STUDIJE NOVI SAD

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. god. Prva generacija studenata je upisana 2006. godine. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka). U akademskoj 2016/2017. godini Fakultet upisuje studente na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih, kao i na prvu i drugu godinu master akademskih studija.

Osnovne akademske studije prava (240 ESPB) traju četiri godine (akademski naziv „diplomirani pravnik“). Uslov za upis na studije je završena srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Master akademske studije prava (60 ESPB) traju godinu dana (akademski naziv „master pravnik“) i upisuju ih diplomirani pravnici.

Osnovne akademske studije politikologije (180 ESPB) traju tri godine (akademski naziv „politikolog“) a uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Master akademske studije politikologije (120 ESPB) traju dve godine (akademski naziv „master politikolog“). Studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. Ako su osnovne studije trajale četiri godine, studenti odmah upisuju drugu godinu master studija.

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na osnovu saglasnosti Komisije za akreditaciju i Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, kao i rešenja br. 612-00-489/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za obrazovanje Autonomne Pokrajine Vojvodine je dozvolu za rad dao svoim rešenjem br. 106-022-00719/2005-01 kojim je utvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta.

Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije.

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na osnovu saglasnosti Komisije za akreditaciju i Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, kao i rešenja br. 612-00-489/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za obrazovanje Autonomne Pokrajine Vojvodine je dozvolu za rad dao svoim rešenjem br. 106-022-00719/2005-01 kojim je utvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta

Čemu FEPPS?

Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja. Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi će u narednim godinama dovesti do sveopšte integracije svih zemalja u Evropi, uključujući i našu, u okviru Evropske unije.
Zbog toga moderne i perspektivne pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan je nacionalno pravo naše zemlje, a drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Nastavni planovi i programi FEPPS-a su upravo sačinjeni tako da uspešno odgovaraju na oba navedena zahteva.

Zašto izabrati FEPPS?

U opštoj ponudi studija na visokoškolskim ustanovama u AP Vojvodini i Republici Srbiji, FEPPS je poseban po tome što je:

  • jedini fakultet za istovremene studije nacionalnog prava i prava EU u zemlji;
  • jedini fakultet za politikološke studije u AP Vojvodini;
  • jedini fakultet koji obrazuje pravnike i politikologe tako da se podjednako dobro mogu snalaziti i u “nacionalnoj” i u “evropskoj” pravnoj, odnosno politikološkoj struci.                              

Prostorni uslovi i druge pogodnosti studija

Pristup studentima je individualan, a obrazovni proces se odvija u malim grupama i uz stalnu pomoć mentora, u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Nastava se u celini odvija u Novom Sadu, na adresi Narodnog fronta broj 53.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE traju tri godine (šest semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Na prvoj godini osnovnih akademskih studija politikologije student sluša i polaže sedam obaveznih predmeta u dva semestra, kao i jedan izborni predmet (Engleski ili Nemački jezik). Na drugoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta u dva semestra, kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik). Na trećoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik).

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE 

Predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju dve godine, (120 ESPB) odnosno četiri semestra. Završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“. Prvi izborni modul je Međunarodni odnosi i evropske integracije koji sadrži discipline od značaja za rad u institucijama vezanim za međunarodne odnose, odnosno u službama državnih organa, međunarodnim privrednim korporacijama, zatim za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i za poslove uključivanja Srbije u evropske integracije. Drugi izborni modul je Regionalizam i lokalna samouprava koji koji pruža mogućnost studentima da kroz dodatne discipline potpunije ovladaju znanjima o unutrašnjem uređenju i funkcionisanju države, naročito kroz usvajanje znanja o lokalnim i regionalnim politikama odnosno lokalnom upravljanju i demokratiji bez čega u savremenim uslovima nema dobro organizovane i funkcionalne države.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.