fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Srednja škola „Sveti Sava“

O školi

Srednja škola „Sveti Sava“ već godinama ostvaruje zacrtane ciljeve, pruža učenicima obrazovanje neophodno za nove korake, kako u karijeri, tako i u životu, a što je najvažnije, izvodimo na put vredne mlade ljude svesne sebe i svojih kvaliteta.

Naročito smo ponosni na činjenicu da naša škola ima izvrsnu saradnju sa VMA, KBC Zvezdara, kao i sa klinikama u Nemačkoj, gde se najboljim učenicima ukazuje prilika za nastavak karijere odmah nakon završene srednje škole.

Saradnja sa brojnim ustanovama na teritoriji Beograda našim učenicima omogućava odlične prakse pod mentorstvom eminentnih stručnjaka u svojim oblastima. Osim praktičnog, učenici po završetku naše škole mogu da se pohvale i zavidnim nivoom teorijskog znanja, u čemu im pomaže kreativan i predusretljiv tim profesora. Radi se u malim grupama, što omogućava svakom učeniku da dođe do izražaja i dostigne svoj puni kapacitet. Sve ovo rezultira brojnim uspesima na takmičenjima, gde učenici naše škole ostvaruju zavidne rezultate.

Zanimanja za koja obrazujemo našu decu:

Pedijatriska sestra – tehničar

Ako su „deca ukras sveta“ i ako „na mlađima svet ostaje“, nema većeg zadovoljstva i lepšeg posla od onog kada brinemo o njima svakodnevno, aktivno učestvujući u njihovom rastu i razvoju. Ukoliko ste od onih osoba koje su istog mišljenja, onda je smer PEDIJATRIJSKA SESTRA – TEHNIČAR pravi izbor za vas!

OPIS POSLA

PEDIJATRIJSKA SESTRA – TEHNIČAR se bavi zaštitom i prevencijom bolesti kod dece i radi kao pedijatrijski asistent, odnosno, asistent dečijem doktoru. Koristi određene terapijske metode, ukazuje pomoć pacijentu i obavlja previjanje, prikuplja biološke uzorke i prosleđuje ih na dalju analizu. Vodi računa o sterilizaciji instrumenata i bavi se vakcinacijom i organizovanjem obavezne sistematske kontrole i pregleda.

CILjEVI

Radi na evidentiranju potrošnog medicinskog materijala i ispisuje medicinske kartone i recepte. Radno mesto je vezano za rad sa zdravom decom uzrasta do sedam godina i uz pomoć drugog osoblja vodi brigu o deci mlađoj od tri godine. Podstiče zdrave navike i brine o opštoj higijeni dece.  Posao se obavlja u ustanovama kao što su dečije bolnice, ambulante i domovi  zdravlja.

Medicinska sestra – vaspitač

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Trajanje obrazovanja: četiri godine

OPIS POSLA

Medicinska sestra – vaspitač radi u obdaništima sa zdravom decom, uzrasta od jedne do tri godine, na poslovima nege i vaspitanja. Povija, oblači decu i igra se sa njima. Aktivno učestvuje u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Medicinska sestra – vaspitač sarađuje sa roditeljima, planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru.

RADNI ZAHTEVI

Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečiji boravak (sanitarni pregled), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečiji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Medicinska sestra – vaspitač vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju.

OSPOSOBLjAVANjE

Ovo četvorogodišnje obrazovanje pruža kako stručno tako i dobro opšte obrazovanje. Teorijska nastava i vežbe izvode se u kabinetima. Medicinska sestra – vaspitač uči predškolsku, dečiju i opštu psihologiju. Tokom školovanja učenici stiču zdravstveno i pedagoško obrazovanje za rad na poslovima nege i vaspitanja dece uzrasta od jedne do tri godine.

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Trajanje obrazovanja: četiri godine

OPIS POSLA

– Sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika

– Obavljanje zdravstvene nege bolesnika

– Obavljanje medikamentoznog lečenja bolesnika

– Sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka

– Sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

CILjEVI

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika, obavljanje zdravstvene nege bolesnika i medikamentoznog lečenja bolesnika, sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Neophodnost i stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR bude osposobljena za:

– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Područje rada: zdravstvo i socijalna zaštita

Trajanje obrazovanja: četiri godine

OPIS I DUŽNOSTI

– Sprovođenje fizioterapeutskih procedura

– Sprovođenje terapeutskih postupaka

– Sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masaža pacijenata

CILjEVI STRUČNOG OBRAZOVANjA

– Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje fizioterapeutskih procedura i terapeutskih postupaka, sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masažu pacijenata.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR bude osposobljen za:

– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

– sprovodi fizioterapeutske procedure

– sprovodi terapeutske postupke

– sprovodi balneoklimatološke procedure i masažu pacijenata

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Trajanje obrazovanja: četiri godine

DUŽNOSTI

– Izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji

– Kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije

– Obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu

– Vođenje prometa lekova u veletrgovini

– Rad u javnoj apoteci

CILjEVI

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FARMACEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije, obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu, za vođenje prometa lekova u veletrgovini i rad u javnoj apoteci.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da budu osposobljeni za:

– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

OSPOSOBLjAVANjE

Nakon završene srednje škole učenici stiču naziv FARMACEUTSKI TEHNIČAR. Zapošljavaju se u apotekama, biljnim apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lekova, u kozmetičkoj industriji i proizvodnji dijetetskih proizvoda. Nakon završene srednje škole učenici mogu upisati farmaceutski fakultet, medicinski fakultet, a mogu upisati i druge fakultete.

Laboratorijski tehničar

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Trajanje obrazovanja: Četiri godine

Opis posla

– Rad u laboratoriji sa biološkim materijalom

– Analize krvi, mokraće i drugih bioloških materijala

– Uzimanje uzoraka, popisivanje i razvrstavanje materijala

– Obrađivanje uzoraka pre analize

Ciljevi

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju LABORATORIJSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za uzimanje, popisivanje i razvrstavanje uzoraka biološkog materijala, obrađivanja uzoraka pre analize i vršenja osnovnih analitičkih postupaka. Neophodnost i stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da LABORATORIJSKI TEHNIČAR bude osposobljen za:

– Rad u raznim laboratorijama i ustanovama: bolnicama, klinikama, domovima zdravlja i dr.

– Pravilno postupanje sa uzorcima i primenjivanje mera zaštite na radu

– Pravilnu upotrebu mikroskopa, epruveta, pipeta, igala, špriceva i dr.

– Analize krvi, mokraće i drugih bioloških materijala

– Uzimanje uzoraka, popisivanje i razvrstavanje materijala

– Obrađivanje uzoraka pre analize

Takođe, naša škola ima odsek za gimnazijalce sa smerovima:

GIMNAZIJA OPŠTI TIP

Ovaj tip gimnazije pruža predznanja za pripremu različitih prijemnih ispita. Npr. ako je neko neodlučan između studija istorije ili medicine, u gimnaziji opšteg tipa imaće prilike da stekne dovoljno predznanja, kako iz istorije, tako i iz hemije i biologije…

Gimnazija opšteg tipa je “na pola puta” između prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera: približno podjednako su zastupljeni predmeti društvenih i prirodnih nauka.

Učenici kojima dobro idu kako prirodni predmeti, tako i jezici i društveni predmeti, mogu razmisliti o gimnaziji opšteg tipa – posebno ako za sada ne mogu da se opredele da li ih više interesuje prirodno-matematička ili društveno-jezička oblast.

FILOLOŠKA GIMNAZIJA - ŽIVI JEZICI

Biti gimnazijalac je oduvek predstavljalo posebnu čast i privilegiju.

Filološka gimnazija je škola za posebno nadarene učenike. U školi se uči osam jezika i to sedam živih (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski i japanski) i jedan klasični (latinski).

Naši učenici na najbolji mogući način predstavljaju školu tako što odlaze na studijska putovanja i učestvuju na takmičenjima. Nadamo se da će se među njima naći oni koji će ostaviti značajan trag u srpskoj nauci, kulturi i umetnosti.

Filološka gimnazija se izdvaja od drugih i po predmetima koji se u njoj izučavaju. Za razliku od drugih srednjoškolaca, naši učenici proučavaju srpski jezik i književnost kao dva odvojena predmeta, što im omogućava da steknu široka znanja i o jeziku i o književnosti. Uvod u opštu lingvistiku je takođe poseban predmet, a na časovima osnovi prevođenja, koji se uči u trećem razredu gimnazije, upoznaju se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja. Na časovima retorike učenici Filološke gimnazije imaju priliku da razvijaju veštinu lepog govora i primenjuju znanja iz stilistike. Profesori posebno podstiču istraživači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata, negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti ni kvalitetno opšte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).

U Filološkoj gimnaziji i odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima ostvaruju se posebni planovi i programi za učenike sa posebnim sposobnostima u četvorogodišnjem trajanju, kojima se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

GIMNAZIJA IT

Gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Činjenica da je zanimanje IT stručnjaka jedno od najtraženijih u našoj zemlji, a da je potreba za adekvatno obrazovanim kadrovima za navedeno zanimanje sve izraženija, podstakla je ove godine preko sedamdeset gimnazija da otvore odeljenja za učenike nadarene za informacione tehnologije. Među njima je i naša škola.

Specijalizovano IT odeljenje činiće učenici prve godine srednjoškolskog obrazovanja, okupljeni sa ciljem da na kreativan i jedinstven način započnu školovanje za buduće IT stručnjake. Kako bi kvalitet izvođenja nastave bio na najvišem nivou, rad će se odvijati u malim grupama, pod mentorstvom visokoobrazovanih nastavnika i stručnih saradnika. U kabinetu opremljenom najsavremenijim nastavnim sredstvima učenici će, podstaknuti inovativnim obrazovnim metodama, sticati nova i prošititi već stečena znanja. Spoj gimnazije i srednje stručne škole će, uvereni smo, inspirisati upisane učenike da što više intelektalno napreduju, kako bi jednoga dana ostvarili svoj san i bili uspešni IT stručnjaci.

 

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.