fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu iz Beograda (raniji naziv – „Visoka škola za
računovodstvo i berzansko poslovanje“) osnovana je 2006. godine. Škola ima akreditovana tri programa
na osnovnim studijama:

– Računovodstvo i revizija
– Bankarstvo, osiguranje i berze
– Porezi i carine

Visoka škola ima za cilj obrazovanje studenata u skladu sa principima poznatih evropskih i svetskih
univerziteta i visokih škola.

Usklađenim nastavnim planom i programom sa visokim školama iz zemalja Evropske Unije, studenti
imaju mogućnost da provere i verifikuju stećena znanja, na sličnim visokim školama i fakultetima. Visoka
škola potpisala je ugovore o saradnji sa Poslovnom školom iz Novog Mesta u Sloveniji i Poslovnom
Akademijom Smilevski iz Bitolja u Makedoniji.

Naše vrednosti u kreiranju i sprovođenju obrazovnog procesa:
– postavljanje interesa studenata u centar pažnje,
– etika i pošten odnos prema radu,
– stalni napor da se studenti motivišu za ostvarivanje uspeha na studijama,
– međusobno poverenje i saradnja između studenata i profesora,
– odgovornost i iskrenost u realizaciji postavljenih programa

Koncept kvaliteta

Visoka škola strukovnih studija zasnovana je na principima Bolonjske deklaracije.
Pored rada u savremeno opremljenom prostoru i visokokvalitetnom informaciono-tehnološkom
okruženju, studentima je omogućen rad u malim grupama, mentorski nadzor i učešće u radu na
naučnoistraživačkim projektima. Studentima koji pokažu visok stepen znanja i uspeha biće obezbeđene
stipendije.

Zahvaljujući stručnim institucijama, agencijama i udruženjima koji su podržali osnivanje Visoke škole, kao
i preduzećima koja su izrazila potrebe za specifičnim, usko specijalizovanim profilom stručnjaka, u
saradnji sa školama iz Evropske Unije, studentima će biti omogućena kvalitetna stručna praksa u zemlji i
inostranstvu. Tokom prakse studenti će biti uključeni u izradu projekata, koji će se tržišno vrednovani i
na taj način stvorili bi se preduslovi za zaradu tokom studiranja.

Polazeći od profila škole i saradnje sa srodnim školama u EU studentima će tokom studija biti
omogućeno usavršavanje.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.