fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

VISOKO POSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA DOBOJ

Budući studenti, nastavnici, saradnici i svi oni koji podržavate Visoku poslovno-tehničku školu u Doboju, obraćam vam se srdačnom dobrodošlicom kao direktor ove institucije.

Želja nam je da svima koji su zainteresovani za oblasti poslovne ekonomije, tehničkog i bezbednosnog menadžmenta, te računarstva i informatike,  pružimo visokostandardno obrazovanje i otvorimo vidike za mogućnost primene stečenih znanja.

Ostvarivši potrebne savremene uslove za nastavu i rad u ovoj ustanovi stvorili smo kvalitetnu osnovu za praćenje svetskih trendova u stvaranje stručnih kadrova prema principima Bolonjske deklaracije.

Cilj nam je osposobiti kadrove koji će imati stručnost, otvorenost i integrativnost, fleksibilan i konkurentan pristup, pozitivan stav i optimistički duh uz razvijanje kritičke svesti, kao i visoke moralne standarde.

U tu svrhu ćemo organizovati interaktivnu, interdisciplinarnu i multimedijalnu nastavu kroz mentorski rad i nesebično zalaganje eminentnih predavača i dokazanih autoriteta iz naučnih oblasti kojima se bave.

Sve ovo naravno iziskuje puno truda, strpljenja i pozitivnog duha koji možemo stvoriti samo zajedničkim naporima i zalaganjem svih zainteresovanih za uspešnu realizaciju ovog značajnog društvenog projekta.

dr Ladin Gostimirović
Direktor VPTS Doboj

Studijski program

Normativnim aktima Visoke poslovno tehničke škole Doboj uređuju se pravila organizacije i studiranja, te se obezbeđuje poštovanje standarda kvaliteta evropskog sistema vrednosti na postulatima Bolonjskog procesa reforme visokog obrazovanja.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj organizuje prvi ciklus akademskih studija u trajanju od tri i četiri godine.
Nastavni proces je usmeren prema studentu, moderno koncipiran po uzoru na najbolje svetske visokoškolske ustanove. Primenjuje se mentorski sistem rada, profesori su putem e-maila i/ ili telefona stalno dostupni studentima za sve vrste konsultacija, pitanja i sugestija.

Studijski programi koje nudimo su:

– Tehnički menadžment 180 i 240 ECTS bodova:

  • Diplomirani inženjer mašinstva za organizaciju proizvodnje- 180 ECTS bodova;
    • Diplomirani inženjer mašinstva za organizaciju proizvodnje- 240 ECTS bodova.

– Bezbednosni menadžment 180 i 240 ECTS bodova:

  • Diplomirani menadžer bezbednosti- 180 ECTS bodova;
    • Diplomirani menadžer bezbednosti- 240 ECTS bodova.

Studijski programi se izvode u trajanju od tri i četiri godine, odnosno 6 i 8 semestara. Licu koje završi prvi ciklus osnovnih akademskih studija (Bachelor stepen), 180 ili 240 ECTS bodova, Škola izdaje diplomu i to lice stiče visoku stručnu spremu.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.