Odabir fakulteta ume da bude veoma težak i iscrpljujuć proces. Većina adolescenata nije sigurna čime želi da se bavi u životu i još uvek nije ispitala sve svoje mogućnosti i interesovanja. Veliki broj faktora utiče na izbor budućeg zanimanja, a treba uzeti u obzir prvenstveno…