Odabir fakulteta ume da bude veoma težak i iscrpljujuć proces. Većina adolescenata nije sigurna čime želi da se bavi u životu i još uvek nije ispitala sve svoje mogućnosti i interesovanja.

Veliki broj faktora utiče na izbor budućeg zanimanja, a treba uzeti u obzir prvenstveno svoje želje i afinitete.

Česti problemi na koje svršeni srednjoškolci nailaze pri upisu na fakultet su:

  • odvajanje od roditelja
  • teško prilagođavanje na novu sredinu
  • poteškoće u sklapanju novih prijateljstava
  • ne snalaženje u birokratskom sistemu nove institucije tj.fakulteta
  • otežan rad u velikim grupama
  • fakultet ne prati individualni razvoj pojedinca
  • visoke cene školarina i mali broj rata za otplatu

Blagovremeno smo uvideli ove probleme kod većine studenata radeći detaljna istraživanja i sprovodeći mnogobrojne ankete. Želeći da formiramo centar koji će se baviti ovom vrstom problema budućih i tekućih studenata, povezali smo mnoge akreditovane fakultete sa našim Centrom za obrazovanje i na taj način pružili veliki izbor zanimanja našim zainteresovanim polaznicima.

Zašto odabrati upis na fakultet preko Centra za obrazovanje?

Centar za obrazovanje ima za cilj stručno osposobljavanje pojedinca za kvalitetan rad u zemlji i inostranstvu u mnogim sferama poslovanja.

Radili smo na tome da budemo drugačiji od ostalih visokoobrazovnih ustanova tako što smo osluškivali vaše želje i prioritete.

Upis nekog od mnogobrojnih fakulteta koje nudi Centar za obrazovanje ima višestruke prednosti.

Svi fakulteti u okviru Centra za obrazovanje rade po akreditovanim studijskim programima i imaju dozvolu za rad.

Imate čitav dijapazon fakulteta i strukovnih škola na jednom mestu. Ono što nas izdvaja u moru obrazovnih institucija je mogućnost studiranja na daljinu. Situacija sa pandemijom je fakultete naterala na privremeni rad na daljinu, međutim, na nivou mnogih gradskih univerziteta nije odobrena ova vrsta rada za stalno.

Svi fakulteti koji su u našoj ponudi imaju akreditovane online studijske programe, tzv. DLS ( Distance learning system). Ovakav vid studiranja vam nudi veliki spektar mogućnosti i više vremena za sebe i svoje obaveze van fakulteta. Ujedno, umanjuje vam troškove studiranja, jer niste primorani da se selite u grad u kom studirate.

Vodimo računa i o vašim finansijama, te školarinu za naše studijske programe možete plaćati u 12 mesečnih rata, što je generalno retkost na ostalim fakultetima. Naša istraživanja su pokazala da je prosek 6 rata za otplatu školarine na nivou svih državnih institucija za obrazovanje.

Cena školarine uključuje udžbenike, prijavu ispita i overu semestra, što znači da tokom školske godine nemate dodatnih troškova.

Nudimo mogućnost odabira perspektivnih zanimanja koja su isplativa i koja odgovaraju različitim interesovanjima budućih studenata. Okupili smo fakultete koji pružaju znanja koja će vam omogućiti bavljenje poslovima koji su  cenjeni i traženi u budućnosti.

Dostupan vam je rad u manjim grupama što će značajno olakšati vaše studiranje. Profesori će vam biti posvećeni i dostupni za sve vrste konsultacija i dodatnih objašnjenja.

Naš stručni tim prati pojedinačni razvoj svakog studenta. Ovo je prednost upisivanja fakulteta posredstvom Centra za obrazovanje. Svaki pojedinac dobija zasluženu pažnju i pomoć stručnog tima u savlađivanju eventualnih prepreka tokom studija.

Centar za obrazovanje vam nudi izbor između 11 različitih fakulteta, 20 studijskih programa i 22 smera.

Pored osnovnih akademskih studija, imate u ponudi 250 različitih kurseva i mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i sticanja mnogobrojnih licenci i sertifikata koji mogu doprineti vašoj karijeri.

Ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa našim studijskim programima, popunite kontakt formu na našem sajtu i rado ćemo vam odgovoriti.

Mi kreiramo tvoj siguran put do posla iz snova.