Odluka o tome kojom ćemo se profesijom baviti jedna je od najvažnijih odluka koje treba da donesemo u životu.

Posao čini veliki i značajan deo naših života, kako zbog toga što mnogo vremena provodimo radeći, tako i zbog toga što je naš posao mesto na kojem realizujemo svoje potencijale, i postajemo sve ono za šta smo sposobni.

Naš profesionalni život je mesto na kojem se naša ličnost manifestuje i realizuje. Za sve to je potrebno odabrati pravu školu koja odgovara vašoj ličnosti, željama, sposobnostima.

Šta je test profesionalne orijentacije?

Profesionalna orijentacija pruža stručnu podršku osobi koja treba da donese važnu odluku vezanu za izbor škole, predmeta na studijama, promenu posla ili za razvoj karijere. Najčešće se radi na prelasku iz osnovne u srednju školu, pre upisa na fakultet, kada postoji želja za promenom škole ili za prekvalifikacijom.

Cilj profesionalne orijentacije nije da se da konkretno uputstvo šta neko treba ili ne treba da upiše već pre ima savetodavni, usmeravajući karakter, a odluka o sopstvenom profesionalnom razvoju treba da bude samostalno doneta.

Uloga roditelja u profesionalnoj orijentaciji

Uloga roditelja se ogleda u podržavanju deteta. Učenici mogu osećati stres zbog testiranja, odnosno strah od „rezultata“, koji može uticati na dalji rad. Veoma je važno da detetu ukažete na ulogu i značaj koji profesionalna orijentacija ima. Pokušajte da mu objasnite da ona pruža smernice kako bi lakše upoznali sebe.

Ovo jeste najvažnija odluka za njih i donosi najveću promenu, ali isto tako je veoma prirodno da jednom donešena odluka ne predstavlja krajnji ishod. Kao što se mi menjamo i sve više upoznajemo sebe, tako se menjaju i naše odluke, interesovanja i želje.

Kontaktirajte nas putem telefona (u toku radnog vremena) ili popunite upitnik https://obrazovanje.org.rs/test-profesionalne-orijentacije/

Nakon popunjavanja upitnika javićemo vam se u najkraćem roku i predočiti mogućnosti i uslove za dalju saradnju.

Mi kreiramo tvoj siguran put do posla iz snova.