Nijedan put do uspeha nije lak. Svaki dan se susrećemo sa manjim ili većim preprekama.

Zato roditelji treba da uče decu da se svaki problem može rešiti, da ne treba nikad odustajati, a sve sa jednom mišlju – ostvariti svoj cilj.

Naredni period u razvoju svakog deteta je đačko doba.

Osnovna stvar što svaki nastavnik treba da zna je to da su sva deca različita.

Neka deca su prosto motivisana i hoće da uče, a druga grupa je nemotivisana i treba im pomoći da pronađu motivaciju u učenju.

Uloga nastavnika jeste da poveća motivisanost učenika, da razvija veštine ili strategije koje će učenika učiniti sposobnijim i da omogući pozitivno okruženje za učenje tako da učenici mogu da budu odgovorni za sopstveno učenje. Кljučna reč za to je – motivacija.

A ŠTA JE TO MOTIVACIJA?

Postoje mnoge definicije za motivaciju.

Motivacija potiče od latinske reči motus, movere, moves – što znači kretati se.

Motivacijom se smatra ono što neku osobu navodi da deluje prema nekom cilju i da u tome istraje. Ništa nije lako, ali nema odustajanja.

Koje prepreke koče motivaciju učenika za učenje?

Kada učenik nema dovoljno samopouzdanja i smatra da ne može nešto da nauči ili da ispuni neki zadatak javlja se anksioznost, briga i strah od neuspeha. Zbog toga dolazi do opadanja motivacije.

Druga stvar sa kojim se učenici susreću je dosada. U tom slučaju učenici takođe često postaju pasivni i nemotivisani u nastavi.

Nastavnici mogu kroz zanimljive sadržaje, aktivnosti i izazove zadovoljiti njihovu radoznalost i na taj način podići motivaciju.

Motivisanje učenika je jedan od najizazovnih zadataka svakog nastavnika.

Možete uticati na sledeće načine:

– Podučavanjem učenika kako da organizuju svoje učenje, postavljaju ciljeve…

– Organizovanjem predavanja sa zanimljivim temama.

– Izgradnjom poverenje između nastavnika i učenika.

Nastavnik je ispunio svoj zadatak ako je na bilo koji način pomogao i pripremio učenike na život, usađivanjem radoznalosti i ljubavi prema znanju i razvoju vlastitih potencijala.

Koja je vaša najveća prepreka pri realizaciji ciljeva? Da li je to nemotivisanost ili nešto drugo?

Pišite nam u komentarima.